Kretsforum er en viktig samling for KFUK-KFUM speiderne og for den enkelte kretskontakt. Kretsforum og lederkonferansen (tidligere kalt gruppelederkonferansen) er de sentrale møteplassene mellom landsstyret og kretsene i perioden mellom landsting.

Der drøftes saker av strategisk karakter, oppfølging av landstingssaker, og andre aktuelle saker av stor betydning. Disse samlingene gir også en unik mulighet til å bli kjent og å pleie bekjentskaper på tvers av kretsene.

Kretsforum holdes i tradisjon tro på Hadeland hotell på Gran. Hver krets stiller normalt med kretsleder, visekretsleder og roverkontakt. Det vil ikke bli en egen roverkontaktsamling i år da det er ønskelig at roverkontaktene skal delta på alt av kretsforum sitt program om ny strategi. 

Påmeldingsfrist er 5.oktober. 

Mer informasjon blir sendt ut til kretsene senere.