Kretsforum er en viktig samling for KFUK-KFUM speiderne og for den enkelte kretskontakt. Kretsforum og lederkonferansen (tidligere kalt gruppelederkonferansen) er de sentrale møteplassene mellom landsstyret og kretsene i perioden mellom landsting.

Der drøftes saker av strategisk karakter, oppfølging av landstingssaker, og andre aktuelle saker av stor betydning. Disse samlingene gir også en unik mulighet til å bli kjent og å pleie bekjentskaper på tvers av kretsene.

Kretsforum holdes i tradisjon tro på Hadeland hotell på Gran. Hver krets stiller normalt med kretsleder og visekretsleder.

Påmeldingsfrist er 5.oktober
Mer informasjon blir sendt ut til kretsene. 

Parallelt med kretsforum er det også roverkontaktsamling. Mer informasjon om denne blir sendt til roverkontaktene.