Kretsforum er landsstyrets møteplass med kretsene. Hver krets kan stille med to fra hvert kretsstyre i tillegg til kretskontakt for rovere. 

Vi skal se frem mot vårens landsting og aktuelle saker som skal behandles der, gjøre opp status på hvordan vi har kommet i gang med den nye strategien, utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre kretser. Kretsforum er også en unik mulighet til å knytte kontakter med landsstyret, andre kretser, roverkontakter, rovernemda og ansatte på forbundskontoret. Roverkretskontaktene vil ha en egen samling for roverkontaktene. 

Praktisk info (under oppdatering)

  • Påmelding innen 1. oktober i Hypersys, eller via epost til post@kmspeider.no. Meld fra om du ønsker å delta på fellestransport til og fra Oslo lufthavn Gardermoen i påmeldingen.
  • Deltakerne vil som hovedregel bli innlosjert på dobbeltrom. 
  • Programmet starter med middag fredag kl. 19 (registrering fra 18.30), og avsluttes med lunsj kl. 12-13 søndag.
  • Fellestransport går fra Gardermoen fredag kl. 18.00. Retur fra hotellet på søndag kl. 13.15. Det blir satt opp ekstra buss ved behov. Reisetiden til Gardermoen er omtrent en time.
  • Kretsledere bes sørge for at roverkretskontakter og andre relevante deltakere får tilsendt informasjon om Kretsforum.  
  • Kretsene dekker kostnader til egne deltakere og faktureres i etterkant.

Vi gleder oss til å se deg på Kretsforum. 

Ta kontakt med post@kmspeider.no om du har spørsmål om Kretsforum. 

Toppbilde: Ragnhild Erevik Fosse