Innhold på kurset

Kursholderkurs er for eksisterende og fremtidige kursledere. Kursholderne skal få arbeidsverktøy og god veiledning som gjør at planlegging og gjennomføring av kursene blir bedre.

Innhold på kurset: 

 • forbundets profil på kurs/ledelse
 • kursholderavtale og kursmanual
 • arbeidsfordeling 
 • administrasjon og praktiske rammer
 • ledelse av deltakere og kursstab
 • didaktisk relasjonsmodell
 • kristent fellesskap
 • grenser og gråsoner
 • sikkerhet, personvern og beredskap
 • lederstien
 • smittevern på kurs

Program

Program kommer.

Hvem?

Kurset er først og fremst beregnet for dem som kan være instruktør eller kursleder på krets- eller nasjonalt nivå innen ett år etter kurset. Det kan være nasjonale kurs som Norsk Roland, KILT eller kretskurs som patruljeførerkurs. Du kan lese utlysninger til verv på nasjonalt plan her. Andre som er interessert i å lære mer om å holde kurs kan også melde seg på.

Andre som er interessert i å lære mer om å holde kurs kan også melde seg på kursholderkurset. 

Digitalt kurs

Deler av kurset vil være mulig å delta på gjennom Google Meet. Påmeldte deltakere som ikke kan være med fysisk i Oslo får lenke til videomøte på e-post. 

Deltakeravgift

Prisen er 1 100 kr, som betales til konto 3000.16.88487. Merk innbetalingen med «Kursholderkurs 2022» og deltakerens navn. Dersom du kun deltar digitalt er kurset gratis.

Kurset er gratis for sentrale kursholdere. 

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

Påmelding

Påmelding kommer. 

Påmeldingsfrist: 14. januar 2022.

Nettmodul

Deltakerne får tilgang til en nettmodul som må gjennomføres senest dagen før kurset starter. Nettmodulen gir en god innføring i mange av temaene vi vil ta opp på kursholderkurset.

Merke

Alle som deltar på kurset får merke tilsendt i etterkant. 

Spørsmål?

Ta kontakt med Madeleine Ulstein på madeleine@kmspeider.no

Toppbilde: Harald Undheim