Innhold på kurset

Dette kursholderkurset er for deg som ønsker å bli kursleder for kurset Barn med spesielle behov. Som kursleder kan du holde dette kurset for grupper og kretser. I kursholderkurset vil du bli presentert for kursets innhold og ressurser, og tips til hvordan å planlegge og gjennomføre kurset. Kursholderkurset går over to kvelder i Google Meet. 

Lederkurset Barn med spesielle behov tar for seg:

  • Hvilke utfordringer barna møter i samfunnet, og hvordan skape større forståelse for deres behov
  • Hvordan få til godt samarbeid med foresatte
  • Hvordan jobbe sammen i ledergruppa med å forebygge eller stoppe uønsket atferd
  • Hvordan tilrettelegge møter, turer og leirer
     

HVEM?

Kurset er for deg som ønsker å være kursleder for kurset Barn med spesielle behov på krets- eller gruppenivå. I etterkant av kursholderkurset vil kretser og grupper få tilbud om å bestille kurset til seg. 

NÅR?

14. og 15. juni klokken 18.00 - 21.00.

GOOGLE MEET

Kursholderkurset foregår på Google Meet og alle påmeldte vil få tilsendt mer informasjon og lenke på e-post i forkant av kurset.

DELTAKERAVGIFT

Kurset er gratis.  

PÅMELDING

Lenke til påmelding i HyperSys.

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med Birgitte Skjærven på birgitte@kmspeider.no.