NM i speiding 2023 arrangeres 9.-11. juni. Her samles speidere fra hele Norge til å delta i en venneligsinnet konkurranse om å bli Norges beste patrulje. 

Hva er NM i speiding?

NM i speiding er en årlig konkurranse i ulike speiderferdigheter. Oppgavene blir løst i patruljen og dere får brukt deres kreative, praktiske og teoretiske evner. I konkurransen er samarbeidet i patruljen viktig, og det kan være avgjørende for hvem som stikker av med seieren. Du finner mer informasjon om NM i speiding på nmispeiding.no

Antall patruljer per krets

Det er antallet betalende medlemmer (alle aldre) per 31.12.22, som avgjør hvor mange patruljer som kan delta fra hver krets på NM i speiding 2022. 

  • Kretser som har mellom 0 og 299 medlemmer kan sende 2 patruljer
  • Kretser som har mellom 300 og 599 medlemmer kan sende 3 patruljer
  • Kretser som har mellom 600 og 899 medlemmer kan sende 4 patruljer
  • Kretser som har mellom 900 og 1199 medlemmer kan sende 5 patruljer
  • Kretser som har mellom 1200 og 1499 medlemmer kan sende 6 patruljer
  • Kretser som har flere enn 1500 medlemmer kan sende 7 patruljer 

Oppdatert oversikt over betalende meldemmer i hver krets for 2022 kommer på nyåret. 

Følg med på nmispeiding.no for mer informasjon.

Spørsmål? 

Ved spørsmål rettet til NM-komiteen, ta kontakt på nm@speiding.no. Ved spørsmål om påmelding eller betaling, ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no.

Foto: Håkon Kristoffersen