Innhold på arrangementet

Nordic Adventure Race er et nordisk eventyrløp der man blir utfordret i speiderferdigheter. Løpet i den fantastiske færøyske naturen varer i syv dager, hvor vi går, løper, rappellerer, spiser, svømmer og sover (ikke så mye). Reisen blir til tider utfordrende, og det er oppgaver å løse på veien, men disse oppgavene og utfordringene blir løst i det fine nordiske fellesskapet.

Arrangementet er for speidere født i '03-'07. Du må være i rimelig god form.

Norge skal kun sende 25 speidere, som blir delt inn i blandede patruljer på rundt 6–8 speidere. Patruljene lager selv mat, setter opp gapahuk og løser de forskjellige postene. Patruljene beveger seg rundt til fots, med båt, med skip og med buss. Deltakerne kommer fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og kanskje Grønland.

Hvert deltakende land skal ha én leder for hver sjette deltakende speider. I tillegg kan hvert land ha én IST-er (stabsmedlem) for hver åttende deltakende speider. Norge sender kun en kontingent dersom vi får nok ledere.

Pris

Deltakeravgiften er på 2000 DKK (cirka 2720 NOK). Reisekostnadene til og fra Færøyene kommer i tillegg.

For ledere og IST er arrangementet gratis. Aldersgrensen for IST og ledere er 18 år, og man må være i rimelig god form. 

Påmelding

Speider, stabsmedlem eller leder som følger patruljer kan melde seg på direkte gjennom deres nettside her.
Du er ikke offisielt påmeldt før du har fått tilsendt en bekreftelses-e-post fra arrangørene, noe som kan ta et par dager. Det er kun 25 deltakere som sendes fra Norge, så det er viktig å være tidlig ute!

Etter bekreftelse av plass må du gi beskjed om deltakelse til Madeleine på madeleine@kmspeider.no.

Bli med som reiseleder!

Reiseleder: Send en e-post til Madeleine, madeleine@kmspeider.no, senest onsdag 12. februar, og beskriv kort hvorfor du ønsker å være reiseleder, og hvilken speiderbakgrunn du har. Reiseleder får dekket deltakeravgifter og reisekostnader.

Følg arrangementet på Facebook-siden for oppdateringer og informasjon om Nordic Adventure Race 2020.
Informasjon finner du også på deres nettside: http://nordicadventurerace.fo/.

Spørsmål til forbundskontoret kan sendes til Madeleine på madeleine@kmspeider.no.