Innhold på arrangementet

Nordic Adventure Race er et nordisk eventyrløp der man blir utfordret i speiderferdigheter. Løpet i den fantastiske færøyske naturen varer i syv dager, hvor vi går, løper, rappellerer, spiser, svømmer og sover (ikke så mye). Reisen blir til tider utfordrende, og det er oppgaver å løse på veien, men disse oppgavene og utfordringene blir løst i det fine nordiske fellesskapet.

Arrangementet er for speidere født i '06-'09 (13-16 år). Du må være i rimelig god form.

Norge skal kun sende 25 speidere, som blir delt inn i blandede patruljer på rundt 6–8 speidere. Patruljene lager selv mat, setter opp gapahuk og løser de forskjellige postene. Patruljene beveger seg rundt til fots, med båt, med skip og med buss. Deltakerne kommer fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og kanskje Grønland.

Hvert deltakende land skal ha én leder for hver sjette deltakende speider. I tillegg kan hvert land ha én IST-er (stabsmedlem) for hver åttende deltakende speider. Norge sender kun en kontingent dersom vi får nok ledere.

Pris

Deltakeravgiften er på 2000 DKK (cirka 2676 NOK). Reisekostnadene til og fra Færøyene kommer i tillegg.

For ledere og IST er det ingen deltakeravgift, men man dekker reisen selv. Aldersgrensen for IST og ledere er 18 år, og man må være i rimelig god form. 

Påmelding

IST eller leder som følger patruljer kan melde interesse til post@kmspeider.no. Den offisielle påmeldingen åpner senere. 

Det er kun 25 deltakere som sendes fra Norge, så det er viktig å være tidlig ute!

Bli med som IST eller leder!

For at vi skal kunne sende en delegasjon til Færøyene må vi ha mist 1 leder per 6 deltakere, og vi kan ha opptil 1 IST per 8 deltaker. Det er derfor viktig at vi får nok ledere med til Færøyene. Både IST og ledere må dekke reiseutgiftene selv.

Send en e-post til post@kmspeider.no. Skriv kort hvorfor du ønsker å være leder eller IST, og hvilken speiderbakgrunn du har. 

Informasjon

Følg arrangementet på Facebook-siden for oppdateringer og informasjon om Nordic Adventure Race 2022.
Du kan også lese mer om arrangementet på deres nettside her

Spørsmål til forbundskontoret kan sendes til post@kmspeider.no