Ravn fra 5.Hamar KFUK-KFUM-speidere stakk av med seieren i 2018, og de kan dermed kalle seg norgesmestere i speiding. Klarer enda en patrulje fra KFUK-KFUM-speiderne å vinne norgesmesterskapet i 2019?

NM i speiding vil i 2019 arrangeres i Grenland krets. 14.-16. juni skal nesten tusen speidere, fordelt på over hundre patruljer, vise fram sine speiderferdigheter. NM i speiding er en årlig konkurranse, hvor speiderne deltar patruljevis.  De får bryne seg på oppgaver innen en lang rekke speiderferdigheter - her får man bruk for både kreative, praktiske og teoretiske evner, og godt samarbeid. Men det aller viktigste er å ha det gøy!

Kretsene velger hvilke patruljer som får lov til å delta i den nasjonale finalen, og uttaket skjer gjennom kretsvise konkurranser. Merk at gruppen kan få 50 kroner i støtte for hver deltaker i kretskonkurransen. Hvis patruljen kommer til NM, kan den dessuten få inntil 75 prosent av reisekostnadene dekket etter Frifond-søknad. Hvor mange patruljer hver krets kan sende avhenger av hvor mange speidere det er i kretsen. NM i speiding arrangeres sammen med Norges speiderforbund.

All informasjon om NM, samt tidligere oppgaver finner du på nmispeiding.no

Det kommer mer informasjon om stabspåmelding senere.