Ulv fra Hamar KFUK-KFUM-speidere stakk av med seieren i 2016, og de kan dermed kalle seg norgesmestere i speiding. Klarer en patrulje fra KFUK-KFUM-speiderne å dra hjem seieren nok en gang?

Kretsene velger hvilke patruljer som får lov til å delta i den nasjonale finalen, og uttaket skjer gjennom kretsvise konkurranser. Merk at gruppen kan få 50 kroner i støtte for hver deltaker i kretskonkurransen! Hvis patruljen kommer til NM, kan den dessuten få inntil 75 prosent av reisekostnadene dekket etter Frifond-søknad. Hvor mange patruljer hver krets kan sende avhenger av hvor mange speidere det er i kretsen. NM i speiding arrangeres sammen med Norges speiderforbund.

All informasjon om NM, samt tidligere oppgaver, finner du på nmispeiding.no senere. 

Konkurranseområdet åpnes for innsjekk kl 16:00 fredag og det er klart for avreise kl 16:00 på søndagen.