Ulv fra Hamar KFUK-KFUM-speidere stakk av med seieren i 2016, og de kan dermed kalle seg norgesmestere i speiding. Klarer en patrulje fra KFUK-KFUM-speiderne å dra hjem seieren nok en gang?

Kretsene velger hvilke patruljer som får lov til å delta i den nasjonale finalen, og uttaket skjer gjennom kretsvise konkurranser. Merk at gruppen kan få 50 kroner i støtte for hver deltaker i kretskonkurransen! Hvis patruljen kommer til NM, kan den dessuten få inntil 75 prosent av reisekostnadene dekket etter Frifond-søknad. Hvor mange patruljer hver krets kan sende avhenger av hvor mange speidere det er i kretsen. NM i speiding arrangeres sammen med Norges speiderforbund.

All informasjon om NM, samt tidligere oppgaver, finner du på nmispeiding.no senere. 

Konkurranseområdet åpnes for innsjekk kl 16:00 fredag og det er klart for avreise kl 16:00 på søndagen. 

 

I år er det felles påmelding for alle deltakere fra NSF og KM-speiderne. Påmeldingen finner du her: https://min.speiding.no/activities/view/1110

Gruppepåmeldingen er beregnet på deltakerpatruljer, alle reiseledere og observatører og evt. lederbarn. Dette er en gruppepåmelding, dvs det er bare gruppeleder eller andre med tilgang på gruppenivå som kan melde på via den.

OBS! Staben skal melde seg gjennom et individuelt påmedlingsskjema: https://min.speiding.no/activities/1110/form/2792.

Eventuelle gjester kan ta kontakt med sekretariatet for hjelp med påmelding.

OBS! For alle observatører og reiseledere skal det være registrert en gyldig politiattest i medlemssystemet for at de skal få adgang til arrangementet.

SLIK GÅR DU FRAM:

Vennligst sjekk at kontaktinformasjonen på alle, spesielt reiseldere, er riktig i medlemssystemet.

Fyll ut alle fanene og svar på alle spørsmål. Mangler du informasjon, kan du gjennomføre påmeldingen i flere omganger.

Husk å legge inn deltakerstatus og deltakeravgift på alle, da dette er avgjørende for videre oppfølging fra arrangør. Har du spørsmål rundt hva du skal velge, ta kontakt med oss på nsf@speiding.no eller NM-arrangør på hjelp_paamelding@nmispeiding.no.

Patruljefordelingen må gjøres for alle speidere som skal delta i konkurransen. Det er mulig å velge allerede eksisterende patruljer, hvis dere har opprettet disse i medlemssystemet.

FØLGENDE PRISER GJELDER:

Speidernes og reiseledernes deltakelse dekkes via patruljeavgiften på 3500 kroner. Det er lov å bare melde på én reiseleder per patrulje. Andre ledere (observatører) betaler 800 kr i standard avgift (som dekker mat f.o.m fredag kveld t.o.m søndag).

Overnatting skjer i egne telt, kostnadsfritt.

Speidere kan bestille middagsmat på fredag for 95 kr per person.

Patruljene kan bestille transport av utstyr fra og til skysstasjonen kostnadsfritt.

Lederbarn deltar gratis, men må kjøpe egen mat på stedet.

FAKTURERING:

Fakturaene vil bli sendt i etterkant av NM. For NSF-grupper vil fakturaer med patruljeavgiften bli sendt til kretsene, mens gruppene blir fakturert direkte for eventuell mat for speidere og lederavgiften for observatørene. KM-gruppene vil få en samlet faktura for alle speiderne og lederne.