Dette er et kurs for erfarne friluftslivutøvere som ønsker å sette sin kunnskap på prøve, lære nye metoder og teknikker, og oppleve nye måter å lære på. Sporing, bygging av primitive skjul, dyrekjennskap, naturkjennskap, avansert båltenning, primitiv matlaging, observasjon og mye mer.

Det er det perfekte kurs for deg som er en erfaren speiderleder, men ønsker inspirasjon og nye perspektiv! Det vil være sterkt fokus på primitive ferdigheter, å greie seg med lite og å leve i en form for balanse med omgivelsene. Målet er at den enkelte deltaker skal oppleve mestring og undring i møte med skaperverket. Kurset er utviklet over lang tid og er grundig bygget opp. Det holdes av en meget erfaren og dedikert stab.

Det stilles ikke spesielle krav til deltakernes fysiske form, men du må være forberedt på at det blir mye å gjøre, og at det er uforutsigbart med tanke på bl.a. mattilgang. Kurset innebærer heller ikke noe videre bevegelse – vi holder oss stort sett på samme sted i hele kursets varighet. Man må påregne å bevege seg til og fra dette området fra oppmøtestedet. Det vil nok likevel kunne oppleves som noe utfordrende, avhengig av hvilke kunnskaper og forutsetninger du som deltaker har i forkant.

I utgangspunktet kan du la det meste ligge igjen hjemme. Vi bruker hverken sovepose, liggeunderlag, tallerken, bestikk, fyrstikker eller annet vanlig turutstyr. Noen ting kan likevel være kjekt å ha, særlig ettersom vi ikke har tid til å lage alt fra bunnen. Standardlisten for hva du tar med deg blir noe i denne duren; en vannflaske, en kniv, gode og varme klær (la gjerne skallbekledningen ligge hjemme – gå for ull, skinn og/eller kraftig bomull), samt et tausnøre på 5 meter. Utstyr som øks og sag får du ikke ta med. Sekk er det heller ikke behov for. Er det meldt svært dårlig vær kan du ta med et ullteppe. Hvis du har spesielle behov, skader eller sykdom er det bare å si fra om dette til kursstaben, så kan du få dispensasjon til å ta med øvrig utstyr. Utstyr som ikke står oppført på listen og som ikke er godkjent av kursstaben på forhånd vil ikke kunne brukes.

Ved påmelding ber vi deg om å skrive en liten tekst om deg selv. Den skal si noe om hvorfor du ønsker å være med på kurset, hvilken bakgrunn og erfaring du har, både i speideren og innenfor friluftsliv generelt, og hva du ønsker å få ut av kurset. Teksten sendes til post@kmspeider.no.

Det er begrenset antall deltakere på kurset, og det vil tas hensyn til blant annet alder, kjønn og erfaring under utvelgelsen av kursdeltakere. Søknadsfristen er 1. september. Det er kun åtte plasser på kurset.

Pris 1000 kr. Gir 50% av kursavgiften Frifondstøtte, hvis du søker støtte innen 1.oktober.

Ta kontakt med kursleder Eirik Gripp Bay på eirik.gripp.bay@gmail.com eller 995 74 018 om du har noen spørsmål.