Du får lære mer om hvordan KFUK-KFUM-speidere er bygd opp og hvordan du kan bruke systemet for å nå fram med dine synspunkter. Du vil lære deg redskaper som du kan bruke i andre sammenhenger enn speideren, og du vil få et grunnlag til å bli mer engasjert i organisasjonen og i samfunnet. På patruljeførertinget får du oppleve mye moro og bli kjent med andre speidere fra hele landet. Deltakerne på tinget velger også fire representanter som får dra på landsting 31.mars-02.april 2017. Disse representantene vil få stemme-, forslags- og talerett som ordinære delegater på landsting og får muligheten til å tale patruljeførernes sak. 

Hver krets kan sende to representanter som skal være valgt av kretsen, gjerne gjennom kretsens ungdomsting/patruljeførerting eller på et årsmøte. 

Det vil bli satt opp transport tur/retur fra Oslo Lufthavn Gardermoen som koster 250 kr som betales sammen med deltakeravgiften. Bussen går 18:00 på fredag og har ankommer flyplassen 15:00 på søndagen. Husk å oppgi "navn", "Patruljeførerting" og evt. "Fellesreise" ved innbetaling.