Dette arrangementet er åpent for speidere valgt av kretsen som er født i '07-'05. Ta kontakt med din gruppeleder eller kretsstyre for å høre hvordan dere gjør det i deres krets med valg av representanter og observatører til patruljeførerting (PF-ting).

Innhold på kurset

Vil du lære om aktuelle saker for KFUK-KFUM-speiderne og om hvordan du kan debattere disse?  Vil du vite hvilke saker som blir tatt opp på Landsting i 2021? Bli med på patruljeførerting!

På PF-ting lærer du om organisasjonsarbeid og hvordan du kan delta i organisasjonsdemokratiet. Deltakerne på tinget velger også fire representanter som får dra på landsting i 2021. Disse representantene vil få stemme-, forslags- og talerett som ordinære delegater på landsting og får muligheten til å tale patruljeførernes sak. 

På PF-ting skal vi diskutere og debattere aktuelle saker for aldersgruppen og for organisasjonen. Helgen vil også inneholde inspirasjon til det lokale speiderarbeidet og samfunnsengasjement, lokalt og internasjonalt. Det vil også bli mye sosialt og du vil bli kjent med speidere fra hele Norge. 

Program

Fredag

 • 18.00 Oppstart av kurset
  • Litt info
  • Bli kjent
  • Test av systemer til lørdag
 • 19.30 Ferdig med obligatorisk aktivitet, valgfrie sosiale aktiviteter

Lørdag

 • 10.00 Oppstart av tinget
  • Sak 1.1 Opprop 
  • Økt om debatteknikk
  • Sak 1. Konstituering
  • Økt om organisasjonens oppbygging
  • Sak 3.  Innspill til vandreraktiviteter
 • 12.00-13.00 - Lunsj
 • 13.00 Fortsettelse
  • Sak 2. Speiderløftet
  • Sak 4. Saker fremmet på PF-ting
  • Sak 5. Valg
 • 15.30 Avlutning
 • 16.00 PF-tinget er ferdig
 • 19.00 Frivillig sosial aktivitet

Det kommer til å bli flere kortere pauser underveis, og avbrekk med aktiviteter som f.eks. quiz. 
 

Hvem passer kurset for? 

Hver krets kan sende to representanter som skal være valgt av kretsen, gjerne gjennom kretsens ungdomsting/patruljeførerting eller på et årsmøte. Dersom kretsen ønsker å sendes flere vil de få status som observatører, og da må i så fall PF-tinget stemme over om de skal få tale- og forslagsrett. Men de kan ikke gis stemmerett.

Ta kontakt med din gruppeleder eller kretsstyre for å høre hvordan dere gjør det i deres krets med valg av representanter og observatører til PF-ting. Påmelding gjøres i Hypersys.

Dagen etter påmeldingsfristen vil påmeldte deltakere få tilsendt deltakerbrev på e-post. Sakspapirer vil også bli sendt ut på e-post to uker før tinget. Alle deltakere vil få tilstendt en printet versjon av sakspapirene før PF-tinget starter. 

Digitalt kurs

Kurset vil være på Google Meet. Påmeldte deltakere får lenke til videomøte på e-post. 

Deltakeravgift

Kurset er gratis.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om påmelding eller betaling kan du sende en e-post til post@kmspeider.no

For andre spørsmål om kurset, ta kontakt med Madeleine på 97188684 eller madeleine@kmspeider.no.

Påmelding

Påmeldingen er stengt.

Påmeldingsfrist fredag 19. februar.

Toppbilde: Veronica Nysted Montgomery