Innhold på arrangementet

Roverkongress 2022 holdes på Volsdalen Skole i Ålesund.

Roverkongress arrangeres hvert år andre helga i februar. På kongressen er hovedprogrammet roverting (lignende landsting, kretsting og gruppeting) hvor man stemmer på saker som angår roverne. Det er valg av nye medlemmer til Rovernemnda, valgkomitéen, representant til landsting (annenhvert år) ungdommens kirkemøte og lokalkomiteer for neste roverkongress,  nasjonalt roverball og eventuelt roverlandsleir (annethvert år).

Alle godkjente rovere (som har betalt medlemskontingent og er i roveralder (født i 2005 t.o.m 25 år) i KFUK-KFUM-speiderne har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett på rovertinget. Roveraspiranter (født i 2006) kan delta som observatører.

Dette er et sted hvor du som rover kan si DIN mening om saker som angår oss. Du får et godt innblikk i hvordan organisasjonen og roverarbeidet er lagt opp. I tillegg får du være med på å bestemme hvem som skal lede roverarbeidet videre. Kanskje det er deg? Fristen for å sende inn saker er fire uker før roverting. 

Ta kontakt med valgkomitén hvis du ønsker å stille til valg på rovervalgkomite@kmspeider.no.