Roverkontaktsamling er en årlig samling for alle roverkontaktene i Norge på høsten. Det skal være en inspirerende og lærerik helg for deg som roverkontakt. Det er et svært viktig arrangement da Rovernmenda sammen med roverkontaktene kan diskutere, komme frem til løsninger, deler erfaringer, og ikke minst bli bedre kjent og bygge gode relasjoner. 

 

Roverkontaktsamlingen skjer i forlengelse av Kretsforum som er 21.-23 oktober. Vi oppfordrer alle kretsene til å dekke roverkontaktenes opphold på både roverkontaktsamlingene og kretsforum. Dette koster 1235,- per natt, altså 3705,- for hele helga.

 

  • Påmelding innen 1. oktober i Hypersys, eller via epost til post@kmspeider.no. Dersom du ønsker å være med på kretsforum og fellestransporten til Gardermoen søndag klokken 13:15 så skriver du "Ja, og ønsker fellestransport" i feltet "Skal du delta på kretsforum etter roverkontaktsamlingen?"
  • Deltakerne vil som hovedregel bli innlosjert på dobbeltrom. 
  • Vi møtes torsdag kveld til middag og hygge. Det er mulig å komme fra klokken 19. Letteste ankomstmåte er tog til Gran. Derfra vil vi kjøre skytteltrafikk med bil mellom stasjonen og hotellet. Deretter er det program på fredag, med glidende overgang til kretsforum på fredag for de som er med på dette, noe vi anbefaler!
  • Retur fra hotellet på søndag kl. 13.15. Det blir satt opp ekstra buss ved behov. Reisetiden til Gardermoen er omtrent en time.
  • Kretsledere bes sørge for at roverkretskontakter og andre relevante deltakere får tilsendt informasjon om Kretsforum.
  • Vi ber kretsene dekke roverkontaktene sine, slik som de dekker representanter på kretsforum. Roverkontaktene teller ikke som de to representantene hver krets sender.

 

 

Informasjon om program kommer