Roverkontaktsamling er en årlig samling for alle roverkontaktene i Norge på høsten. Det skal være en inspirerende og lærerik helg for deg som roverkontakt. Det er et svært viktig arrangement da Rovernemnda sammen med roverkontaktene kan diskutere, komme frem til løsninger, dele erfaringer, og ikke minst bli bedre kjent og bygge gode relasjoner. 

Det er rovernemnda som arrangerer roverkontaktsamling hvert år. Roverkontaktsamlingen er ikke planlagt eller spikret enda, men vi har tradisjon for at denne avholdes fra torsdag til fredag med overgang til lederkonferansen. Sett det derfor gjerne i kalenderen. Det er ønskelig at hver krets sender én representant. Dersom roverkontakten ikke kan komme håper vi at dere kan sende en annen rover. For eksempel en annen i ombudet. 

Vi oppfordrer alle kretsene til å dekke roverkontaktene på roverkontaktsamlingen, og optimalt på lederkonferansen også.

 

Programmet fra 2022 så slik ut:

Torsdag

19:00 Åpning for innsjekk av roverkontakter
Utover kvelden blir det mat, bli kjent, leke, brettspill osv. Ta gjerne med et brettspill om du har.

Fredag

08:30               Frokost
10:00               Introduksjon og åpning av roverkontaktsamling på Hadeland Hotell
10:30               Økt 1 - Roverkontaktrollen                
11:15               Pause
11:30               Økt 2 - Caser og problemstillinger
12:00               Hotell Sightseeing
12:30               Lunsj
13:30               Uteaktivitet
15:00               Økt 3 - Miljø
15:45               Avslutning og enkeltsamtaler mellom roverkontakt og rovernemndskontakt
18:30               Innsjekk kretsforum åpner
19:00               Middag