Lederkonferanse og roverkontaktsamling nærmer seg veldig.
Har du spørsmål? Send det gjerne til rovernemnda på messenger for svar så raskt som mulig!


 

Samlingen er åpen for alle roverkontaktene, og er kontaktenes møteplass med Rovernemnda.
Det blir faglige diskusjoner, sosialt og morsomt. Roverkontaktsamling er en møteplass hvor alle roverkontaktene kan utveksle erfaringer og få motivasjon til å fortsette roverarbeidet i kretsen. 

Samlingen skjer døgnet før lederkonferansen (torsdag til fredag) på samme sted.

Det skal være gratis å delta på roverkontaktsamling. Vi ser gjerne at kretsene kan betale for sin roverkontakt. Dersom det ikke er mulig så oppgir man det i påmeldingen, og så skal rovernemnda ordne dette.
Lederkonferansen må man dekke selv, men rovernemnda oppfordrer alle kretser til også her å dekke deltakelse for sin roverkontakt.

 

Meld deg på steg for steg:

 

Meld deg på i Hypersys her

Fyll også ut dette skjemaet

Sende en som ikke er roverkontakt?
Gi oss beskjed

 

 

Litt mer om påmelding og opphold:

 

Prisene for det ekstra døgnet er 1300,- for dobbeltrom og 800,- for trippeltrom.

Roverkontaktsamling gir et separat opphold på hotellet den ekstra natten. Hvis du har et ønske om å dele rom med en ikke-roverkontakt under lederkonferansen gjør du fortsatt det, mens du plasseres på et dobbelt- eller trippeltrom under roverkontaktsamlingen. 

 

 

Foreløpig program:

Torsdag 22. Oktober
20:00 Åpning 
21:00 Pizza 
Bli kjent, leke, brettspill osv. Ta gjerne med et brettspill om du har.

Fredag 23. Oktober
08:00 Frokost
09:30 Introduksjon og åpning av roverkontaktsamling
10:15 Økt 1 - Roverkontaktrollen
11:15 Pause 
11:30 Økt 2 - Miljø og arrangementer
12:00 Hannahs hotelltips 
12:30 Lunsj
13:30 Uteaktivitet - refleksjon om kristent innhold 
14:00 Samlingsøkt og caser
14:45 Avslutning og enkeltsamtaler mellom roverkontakt og rovernemndskontakt
16:00 Innsjekk lederkonferansen åpner - mulighet for å henge og å spille spill
18:00 Middag
 

Mer informasjon kommer.
 

Foto: Lars Røraas