Frivillighetens år 2022

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og de har gitt Frivillighet Norge i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året. 

Speideren dag 23. april 2022

KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund har valgt at vår spesielle dag skal være 23. april 2022, på St. Georgsdagen, og vi har kalt vår dag for Speidernes dag. Sammen ønsker vi å invitere til speideraktivitet og moro over hele landet og at lokalsamfunnene skal bli enda bedre kjent med oss.

Ny nettside - Arrangementskalender for hele landet!

Vi har laget en felles nettside med Norges speiderforbund hvor alle Speidernes dag-arrangementer i hele landet vises. Når du har registert ditt arrangement nedenunder, vil det dukke opp her.

Se alle Speidernes dag-arrangementer her

Registrer ditt arrangement her

Registrer ditt arrangement her, så dukker den opp i den nye arrangementskalenderen. Dersom gruppen din allerede har et arrangement i din gruppe på en annen dato, kan dere også registrer denne i vår nye arrangementskalender. Vi ønsker at så mange som mulig skal få både se- og oppleve bredden i vårt frivillige arbeid.

Registrer gruppens arrangement her

Bestill Speidernes dag-merke her

Du kan bestille merker gratis her. Hver gruppe kan bestille opp til 100 merker. NB: Vi har begrenset antall, førstemann til mølla!

Bestill merke her

Foto: Synne Hansen