Trekløver-Gilwell er et videregående kurs bestående av et ukeskurs, en praksisperiode med veiledning og en oppfølgingshelg. Kurset er den naturlige fortsettelsen av din lederutvikling når du har tatt grunnleggende ledertrening som "Velkommen som leder", deltatt på noen kurs fra kursmenyen eller tilsvarende lederkurs, og vært speiderleder i noen år. Kurset gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv som person og som speiderleder. Trekløver-Gilwell bruker speidermetoden i praksis -  patruljesystemet, friluftsliv og learning by doing er sentrale elementer gjennom hele treningen. 

Trekløver-Gilwell-kurset sommeren 2019 er det 70. i rekken og gjennomføres på Ljøra elv som er ei elv øst for Trysil. Alle de tre delene av treningen, en uke på kurs i juni/juli 2019, en utviklingsperiode med veiledning og en oppfølgingshelg våren 2020 er obligatoriske. I løpet av utviklingsperioden skal det lages en skriftlig rapport som skal godkjennes av veileder og kursleder.

Når du har gjennomført Trekløver-Gilwell mottar du «sølvknappen» og Trekløver-Gilwell-skjerfet. 

Om kursuka

Kursuka fokuserer på kjernen i speidingen og hva det betyr for deg: Hvorfor er jeg speider? Hvorfor er jeg speiderleder? Hva betyr speidingens verdigrunnlag? Hva gir det meg? Hva er det jeg ønsker å være med på å bringe videre til nye generasjoner speidere? I løpet av kursuka får du utfordringer i ledelse og samarbeid. I en uke skal du bo ute, lære og løse oppgaver sammen med din patrulje. 

Praksisperiode

I praksisperioden skal du gjennomføre en valgfri oppgave i ditt eget speidermiljø under veiledning fra en av kurslederne. Oppgaven skal gi deg personlig og faglig utvikling. 

Oppfølgingshelg

Kurset avsluttes med en avslutningshelg våren 2020. 

Hvem kan ta kurset?

Trekløver-Gilwell kan tas av alle speiderledere over 20 år som ønsker å videreutvikle seg som ledere. Du bør ha deltatt på lederkurs og vært aktiv speiderleder i minst 2 år.

Norges speiderforbund arrangerer som regel Trekløver-Gilwell annenhvert år. Du har også anledning til å ta treningen i andre speiderforbund og land, men kursinnholdet og -formen varierer noe. 

Søknad

Søknad og påmelding for KFUK-KFUM-speidere gjøres gjennom Norges speiderforbund. Fyll ut dette skjema og send på e-post til caroline.hop@speiding.no 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Anders Nordby: anders@rugge.org eller administrativ ansvarlig Caroline Hop på caroline.hop@speiding.no om spørsmål rundt påmelding.