Dette friluftskurset passer for ledere som ønsker å bli bedre på å ta med speidere på tur. Kurset er preget av erfaringsbasert læring og veiledning. Vi vil være ute hele tiden og bevege oss til fots mellom 5 og 15 km hver dag i kupert skogsterreng. Du må regne med å bruke et par kvelder før kurset til forberedelser, og et par kvelder etter kurset på etterarbeid. Under kurset vil du blant annet bli kjent med teoretiske modeller og vist hvordan de kan anvendes i praksis, få konkrete tips som du kan ta med hjem til gruppa og få individuell oppfølging på områder du ønsker å bli bedre på. Det er rom for å senke skuldrene og takhøyde for  å være nysgjerrig i møte med ny kunnskap og nye situasjoner. Dette kurset gir påfyll og inspirasjon!

Pris 1100 kr. Husk at gruppa kan søke om Frifond-støtte innen 1.oktober.