I løpet av helgen vil vi produsere film og innhold til sosiale medier og vår aktivitetsbank, i tillegg vil det være en tekstøkt der vi får jobbet med tekstuvikling. Du vil få være med på hele prosessen fra ideutvikling til ferdig produkt. Endelig program kommer. På samlingen lærer du nye ting, utvikler deg innenfor kommunikasjonsfaget, har det gøy og får nye venner. Er det ikke mulig å møtes fysisk vil samlingen være over internett. 

Hvem passer kurset for?

Ung Media er for deg født i '06 til '94. Samlingen passer for deg med lite eller mye efaring med kommunikasjonsarbeid. Du bør ha interesse for kommunikasjon og ha lyst til å være en del av kommunikasjonsnettverket til KFUK-KFUM-speiderne. Vi ønsker at både nye og erfarne kommunikasjonspirer deltar. Det er ingen krav til erfaring.

Gjennom hele kurset vil vi fokusere på å tilpasse innholdet til sosiale medier. Vi vil ha workshops med innholdsproduksjon til sosiale medier og vår aktivitetsbank, i hovedsak filmproduksjon. Du trenger ikke et fancy kamera for å delta, med dagens smarttelefoner kan vi skape mye godt innhold. Det blir mulighet for både å stå foran og bak kameraet. Det blir selvsagt også tid til sosiale aktiviteter. 

Pris: 500 kroner.

Deltakerfond

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

Reise

Sted er ikke bestemt. Informasjon kommer. Er det fortsatt behov for smittereduserende tiltak grunnet koronasituasjonen, vil kurset holdes over internett med tilpasset program. 

Påmelding

Påmelding åpner 12. august 2020. Påmeldingsfristen er 25. oktober 2020. 

Påmeldingen er bindende og betalingsfristen er den samme som påmeldingsfristen. Beløpet betales til konto: 3000.16.88487, merket med navn og arrangement. Frifondstøtte for kursavgift og reisestøtte til nasjonale kurs og arrangementer tildeltes etter søknad. Fristene er 1.mai og 25.november. Les mer på kmspeider.no/frifond

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om påmelding eller betaling kan du sende en e-post til post@kmspeider.no. Har du spørsmål til innhold eller ønsker å være stab, ta kontakt med Katrine på katrine@kmspeider.no.

Stab

Har du lyst til å være med som stab? Les mer og send inn søknad her. 

Foto: Harald Undheim