Dersom gruppen har økonomiske utfordringer, sliter med å komme igang igjen med aktivitetene, eller ønsker annen veiledning oppfordres gruppene til å kontakte forbundskontoret på epost eller telefon 22 99 15 50. Ved å melde i fra om utfordringene får vi en enda bedre oversikt over de konkrete konsekvensene pandemien har for gruppene, og det blir lettere å se hvilke tiltak forbundet kan iverksette for å hjelpe gruppene på best mulig måte.

Ta kontakt om dere har spørsmål eller trenger hjelp  

Mange er allerede i gang med aktivitetene igjen og det er flott! Andre har sett seg nødt til å vente til over sommeren, og vi ønsker lykke til med oppstarten når dere er klare for det. Ikke nøl med å kontakte forbundet hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp!