Vi har derfor fått inn et spørsmål om bildesamtykke i alle arrangement-påmeldingsskjemaene og vi oppfordrer alle til å ha med dette ved egne arrangement. Bilder er en viktig del av KFUK-KFUM-speidernes profil og skal representere KFUK-KFUM-speiderne. Vi skal kjennetegnes som stolte og aktive speidere, og dette skal synes i trykksaker og publikasjoner. Bilder skal så langt det er mulig ha speidere i aktivitet som en vesentlig del av utrykket.  For å ivareta dette er det ekstra viktig at det hentes inn samtykke fra speidere slik at vi kan få tatt gode bilder som representerer organisasjonen vår. Det er viktig at vi ikke tar bilder av de som ikke samtykker til å bli fotografert. Ved å hente inn samtykke får vi enkelt oversikt over hvem det gjelder. Når du som ledere melder på deg selv, speidere eller andre ledere på ulike arrangement er det derfor ekstra viktig at du henter inn samtykke på forhånd, slik at dere kan gi korrekte opplysninger ved påmelding.  

Vi bruker følgende tekst for å hente inn samtykke, og dere må gjerne benytte samme tekst ved egne arrangementer: «Jeg gir tillatelse til at det tas bilder av meg på arrangementet, som kan brukes i KFUK-KFUM-speidernes egne kanaler i sosiale medier, på våre nettsider kmspeider.no eller i trykt materiell som eksempelvis våre medlemsblader Er du under 15 år må samtykke gjøres sammen med en foresatt». 

Les mer om GDPR her.