Kampanjen skal sette fokus på bli flere speidere, og bidra til å hjelpe gruppene til å rekruttere flere medlemmer. I tillegg til nyhetsbrevet gjennomføres en ringerunde til alle gruppene og det kjøres en annonsekampanje på Facebook målrettet mot foreldre og barn i områder der vi har speidergrupper, med oppfordring om å bli speider. 

Kjenner du til at det finnes rekrutterings- og profileringsmateriell dere kan låne og bestille gratis fra forbundskontoret? Eller at det er mulig å bestille vervekort og plakater med deres egen tekst påtrykket?

Husk å melde inn nye medlemmer fortløpende - det er halv kontingent for alle som meldes inn etter 1. september! Tenk om alle speidere hadde fått med seg én ny venn hver. Da hadde tusenvis av nye barn og unge fått oppleve hvor bra det er å være speider. 

Lykke til med rekrutteringen!

Speiderhilsen,
KFUK-KFUM-speiderne