Innmelding av nye medlemmer

For at vi skal beholde og helst øke antall medlemmer i 2016 er det viktig å fortløpende melde inn nye medlemmer utover høsten. Alle nye medlemmer som meldes inn etter 1. september mottar en faktura på halv kontingent (halv forbunds-, krets- og gruppekontingent). Er det speidere som slutter nå etter sommeren, er det viktig å bruke valget "Ikke forny" ved utmelding. Da vil den som er utmeldit ikke lenger være på medlemslistene, men telle med i grunnlaget for offentlig støtte fra stat og kommune. 

Kontingent er også viktig for at speiderne skal motta blader og annen informasjon, og går til å dekke medlemsforsikringer (skadeforsikring), og utvikling av program, kurs og andre tilbud til speiderne. 

Har du spørsmål om etterinnmeldinger, eller medlemssystemet (Hyperys), kan du sende en e-post til hypersys@kmspeider.no.

 

Endret rutine og tidspunkt for årsapportering

På grunn av omlegging til sentral innkreving og overgang til nytt medlemssystem, er det fra i år (2016) ny rutine for levering av årsrapport.

Årsrapporten skal leveres i midten av januar, og ikke i midten av november som har vært rutinen tidligere. Gruppestyre og medlemslister per 31.12.16 ligger da inne i systemet og skal bare bekreftes. Det gjør at det nå blir mye enklere å levere årsrapporten!

 

Frifondtildelinger i 2016

I oktober vil gruppene motta en e-post med spørsmål om å besvare noen spørsmål relatert til KFUK-KFUM-speidernes satsningsområder. Dette tilsvarer spørsmålene som tidligere stod i årsrapportskjemaet (avkrysninger), og gir uttelling i form av Frifondstøtte sammen med antall medlemmer under 26 år som betaler kontingent på andre året. Dette utbetales mot slutten av året, som tidligere.

Det er som tidligere også mulig å søke Frifondmidler for veksttiltak, reisestøtte, og deltakelse på kurs og arrangementer).  Men etter krav fra Frifond må støtte til forbundets kurs og arrangementer søkes om i etterkant. Retninglinjene for Frifond og søknadsskjema finner du her. 

Søknadsfristene for Frifondmidler tildelt etter søknad er som tidligere, 1. mai og 1. oktober.

Les mer om Frifond her.