Dette er spørsmål det kan være lurte å stille seg, og jobbe med for å ha gode svar på . Mange speidergrupper har heldigvis god kjennskap i sine lokalmiljøer og mange kjenner til speiderarbeidet. Men vet de hva vi faktisk driver med? Og er det lett å komme i kontakt for nysgjerrige?

Synlighet i lokalavisen

Gjennom media når vi ut til interesserte og forhåpentligvis kan vi på den måten også rekruttere nye speidere og ledere. Heftet Synlig speiding er skrevet for å gi deg som er speiderleder veiledning i hvordan du kan jobbe for å profilere din speidergruppe. Det gir deg tips for hvordan du går fram i møte med media, råd om hva som er gode saker og oversikt over når du bør kontakte pressen. Det gir deg også rettledning i hvordan du utformer en pressemelding.

Søk om penger til annonse

Nå i høst har alle gruppe mulighet til å søke om penger til å annonse. Pengene kan brukes til å annonsere i lokalavisen, eller dere kan annonsere på Facebook om dere ønsker det. Ønsker dere å søke om penger? Fyll ut skjemaet i bunn av denne artikklen, så kontakter vi deg. Vi hjelper dere gjerne med å sette opp annonsen også om dere ønsker det.

Nettside

Gruppens nettside er en viktig plattform for gruppen. Det er her interesserte foreldre første gang får et inntrykk av deres speidergruppe, så det er viktig at nettsiden formidler det budskapet dere gjerne vil ha fram. Gruppens nettsider er også et viktig redskap for å gi speidere, ledere og foreldre den informasjonen de trenger om møter, turer og leirer. 

I KFUK-KFUM-speiderne har alle grupper og kretser mulighet til å lage nettsider gjennom forbundets nettløsning. Dette er gratis og enkelt å bruke. Ønsker dere en nettside? Send en e-post til Ragnhild.

Sosiale medier

Synlighet i sosiale medier kan være en god måte å profilere seg på. Mange interesserte vil fort sjekke om
dere har en Facebookside, så det er en fin plattform å vise seg fram på. Instagram er også en plattform der
speidergruppen har mulighet til å vise aktivitetene dere driver med gjennom bilder. Her kan dere legge ut bilder fra speidermøter, turer og leirer så speidere, foreldre og interesserte kan følge med og se hva dere
driver med. Ikke føl at dere må være tilstede i alle sosiale medier. Finn de plattformene og redskapene som passer best for dere. Vær heller fullt og helt på en plattform, enn stykkevis og delt i mange.

Lurer du på noe om sosiale medier, eller vil drøfte hvilke plattformer som er best for din gruppe kan du ta kontakt med Ragnhild på forbundskontoret.

Informasjonsstand

En stand kan gjøre dere synlige for mange mennesker samtidig og kan brukes til å rekruttere nye medlemmer. Samtidig sørger dere for at speiding ligger høyt i bevisstheten til folk. Informasjonsstand kan arrangeres når det skjer noe i lokalmiljøet, som for eksempel under markedsdager eller festivaler. Dere kan også arrangere informasjonsstand på torget en lørdag.

En stand med aktiviteter vekker mer oppmerksomhet enn en stand hvor dere bare deler ut informasjon. La
gjerne besøkende få delta i aktivitetene. Dere kan låne og få tilsendt profileringsmateriell fra forbundskontoret.

Synlige speidermøter

Aktivitetene våre foregår oftest ute, eller i et speiderlokale der det ikke alltid er så lett å se at det er et speidermøte som pågår. Nå har dere muligheten til å kjøpe et eget Speiding pågår-skilt, eller strandflagg til speidergruppen som dere kan sette opp der dere har aktiviteter. Enten det er utenfor speiderlokalet, eller i skogholtet i nærområdet, er skilt og strandflagg lett å ta med seg og raskt og sette opp. Og det viser tydelig at her pågår det speiding!

Nå har dere muligheten til å bestille skilt eller strandflagg til innkjøpspris, og vi hjelper dere å lage den utformingen dere ønsker! Her ser dere et par eksempler på hvordan et strandflagg eller Speiding pågår-skilt kan se ut. Kontakt speiderbutikken@kmspeider.no for bestilling. 

Eksempler på priser:

  • Speiding pågår-skilt - 990 kr per stk (inkl. mva, frakt tilkommer). 
  • Strandflagg - 4700 kr inkl. fot og jordspyd (eksl. mva.).