For at enda flere barn og unge skal få oppleve gleden av å være speider er det viktig at speidergruppene rekrutterer nye medlemmer. Som en oppmuntring til å få flere speidere arrangerer vi i høst en vervekonkurranse, der den speidergruppen som har hatt størst medlemsvekst i høst vinner 5000 kr. Det blir delt ut premie både til gruppen med størst vekst i antall medlemmer, og til gruppen med største relativ vekst ifht antall medlemmer. Det betyr at både små og grupper har mulighet til å vinne hovedpremien.
 

Andre premier

Som en inspirasjon og ekstra motivasjon deles det også ut premier til alle som bestiller vervemateriell fra forbundskontoret i kampanjeperioden. Bestiller dere vervekort, plakater eller brosjyrer vil dere får tilsendt Speiderhåndboka, og en pakke med nøkkelringer og KFUK-KFUM-speider-penner. Se hvordan du bestiller her.

Forutsetninger

Forutsetningen for at de nye medlemmene skal telle i konkurransen er at de har betalt medlemskontingenten sin innen 21. november. De nye medlemmene må derfor fortløpende registreres i medlemssystemet av gruppeleder.

Høstrabatt

Det er halv kontingent for alle nye speidere som meldes inn etter 1. september. Kontingenten beregnes automatisk ved innmelding.