Liker du å skrive, ta bilder, eller har gode ideer til hvilke reportasjer som burde være med i Speiderbladet? Da er det deg vi leter etter.

Hva krever det av deg? 

Speiderbladet gis ut fire ganger i året. Som journalist skriver du gjerne 1-2 saker per medlemsblad, men det kan tilpasses etter behov. Redaksjonskomiteen møtes en helg i januar eller februar og en dag eller helg på høsten. Møtene vil være i Oslo eller digitalt. 

Du må like å skrive og være mellom 15 – 25 år. Det er ingen krav til erfaring og du får god opplæring og oppfølging. Som medlem av redaksjonen skriver og produserer du artikler, og kommer med forslag og ideer til innhold i bladet. 

Arbeidet er frivillig og ubetalt, men reisekostnader dekkes.

Meld interesse nå

Høres dette ut som noe for deg? Send en e-post til katrine@kmspeider.no der du skriver om deg selv, hvilken erfaring du har, og hvorfor du har lyst til å være med.

Frist: Snarest

Foto: Christian Sangereid