Liker du å skrive, ta bilder, eller har gode ideer til hvilke reportasjer som burde være med i Speiderbladet? Da er det deg vi leter etter.

Hva krever det av deg? 

Speiderbladet gis ut fire ganger i året. Som journalist skriver du gjerne 1–2 saker per medlemsblad, men det kan tilpasses etter behov. Redaksjonskomiteen møtes en helg i januar eller februar og en dag eller helg på høsten. Møtene vil være i Oslo eller digitalt. 

Du må like å skrive, gjerne være glad i å ta bilder og være mellom 15–25 år. Det er ingen krav til erfaring og du får god opplæring og oppfølging. Som medlem av redaksjonen skriver og produserer du artikler, og kommer med forslag og ideer til innhold i bladet. 

Arbeidet er frivillig og ubetalt, men reisekostnader dekkes.

Meld interesse nå

Høres dette ut som noe for deg? Send en e-post til marisa@kmspeider.no der du skriver om deg selv, hvilken erfaring du har, og hvorfor du har lyst til å være med.

Frist: Snarest

Foto: Christian Sangereid