Norgesmesterskapet i speiding holdes fortrinnsvis andre eller tredje helg i juni, og Speidernes fellesorganisasjon søker teknisk arrangør for arrangementet i 2023. Kretser og/eller grupperinger fra begge forbund – f.eks. 3-4 større speidergrupper, 2-4 kretser eller nettverk –oppfordres til å søke. Det forutsettes at arrangørstaben settes sammen av ressurser fra begge forbund.

Motiverende og engasjerende

NM i speiding skal være motiverende, engasjerende og inspirere patruljene til mest mulig speiderfaglig kompetanse, og arrangementet skal synliggjøre norsk speiding. Arrangementet skal:

  • Bidra til vennskap mellom patruljer og mellom ledere på tvers av forbund og geografi.
  • Gi opplevelser som motiverer til videre innsats i speideren.
  • Gi deltakende patruljer utfordringer i speiderkompetanse på en slik måte at det kan kåres en norgesmester i speiding.
  • Bidra til å oppnå formålene til Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.

Rammen for arrangementet og aktivitetene mellom konkurransene anses som like viktig som oppgavene og selve konkurransen. Arrangementet skal være attraktivt for alle deltakende patruljer. Reglementet for arrangementet er under revidering og det vil komme noen endringer for arrangementet i løpet av høsten 2021. Se www.nmispeiding.no for mer informasjon, eller ta kontakt med sekretariatet på nsf@speiding.no / tlf. 22 99 22 30 om du har spørsmål.

Gulerotea: To bonuspatruljer fra kretsen

De kretsene hvor NM i speiding blir arrangert får med to ekstra patruljer til mesterskapet, én
NSF-patrulje og én KFUK-KFUM-patrulje!

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 5. mai 2022.
Frist for å sende inn søknad er 5. mai 2022, og sendes til: nsf@speiding.no.