Speiderne i Norge søker nå etter landsleirsjef og viselandsleirsjef for speiderlandsleiren. Landsleirsjefen er prosjektleder for vårt største og viktigste arrangement, i tett samarbeid med viselandsleirsjefen. Leirsjef og viseleirsjef skal rekrutteres fra hvert sitt forbund. Begge verv er frivillige verv. Vi venter om lag 10 000–15 000 speidere til leiren.

Vi søker deg som:
-   har visjoner og ideer som kan skape en minnerik og spennende landsleir
-   vil fronte landsleiren internt og eksternt på vegne av Speiderne i Norge
-   har ledererfaring fra nasjonale og/eller regionale arrangementer.
-   har erfaring fra prosjektledelse, og bruk av digitale verktøy
-   er inkluderende, omsorgsfull og tydelig
-   brenner for speiding

Ansvar og oppgaver:

  • Bygge landsleirorganisasjonen, vise retning og motivere. 
  • Ha hovedansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere landsleir 2025 i tråd med mandatet.
  • Løpende rapportere fremdrift til Speiderne i Norge, via generalsekretær i Norges speiderforbund som har sekretariat for arrangementet.
  • Utarbeide prosjektplan som inneholder plan for vedtak, organisering, ansvar, milepæler, risikoanalyse, miljøaspekter, kontroll m.m.
  • Økonomiansvar
  • Involvere relevante ledd hos begge organisasjoner i planleggingen og gjennomføringen av leiren.

Hva er landsleir? 
På en landsleir skal flere tusen deltakere i ulik alder og fra hele landet få oppleve spennende og utfordrende aktiviteter, særlig innenfor friluftsliv. Speiderlandsleiren i 2025 skal aktivt bidra til å underbygge Norges speiderforbunds og KFUK-KFUM-speidernes visjon, synliggjøre våre kjerneverdier, og forsterke vår omdømmebygging. 

Hva får du av støtte? 
Å arrangere landsleir er et stort dugnadsarbeid og det er ikke meningen at dere skal dra lasset alene. Dere vil få være med i arbeidet med å rekruttere etatsledere/leirkomite fra hele landet, sette sammen et godt fungerende team og lede dette. Dere vil samarbeide tett med to ansatte prosjektkonsulenter som er dedikert til landsleiren, og få støtte fra begge forbundskontor.

Spørsmål?
For spørsmål om vervene, ta kontakt med generalsekretær i Norges speiderforbund, Stine Schultz Heireng, tlf. 419 00 001, eller generalsekretær i KFUK-KFUM-speiderne, Svein Olav Ekvik, tlf. 412 18 110.

Slik søker du
Søknad til landsleirsjef og viselandsleirsjef sendes til soknad@speiding.no og merkes “landsleir”. 

Søknadsfrist 15.12.2022

Speiderne i Norge ønsker å være en inkluderende bevegelse med plass til alle. Vi oppfordrer alle som vil engasjere seg til å søke.