Vi ønsker å gjøre sang, lek og sketsjkulturen mer tilgjengelig for speidere og ledere som skal planlegge speidermøter og leirbål. Målsetningen med prosjektet er å gi medlemmene våre opplæring i og tilgang til trygge og inkluderende leker og sketsjer, og ivareta sang- og ropkulturen i organisasjonen.


Prosjektgruppens oppgave: 

  • Være medi planleggingen av prosjektet og gjennomføringen av de ulike delene i prosjektet (se mer informasjon om prosjektet under). 
  • Innhente og kartlegge hva som finnes av leirbålskultur, herunder filmer, sketsjer, leker og sanger, og være med å velge og vurdere hva som skal digitaliseres og videreføres. 
  • Det er planlagt en samling 15.-17. november hvor filmer skal produseres. Prosjektgruppa vil ha en rolle i planleggingen fram mot denne samlingen.  
  • Være med i utviklingen av filmer, hefte og kurs (se mer informasjon om prosjektet under).   
  • Prosjektgruppa vil jobbe til våren 2020. Det vil legges opp til at møter kan deltas på digitalt. 

Vi søker en sammensatt prosjektgruppe med ulike egenskaper. Vi ønsker både personer som er interessert i å være med i kartlegging og planlegging, men også personer som kan tenke seg en mer operativ rolle gjennom å delta foran eller bak kamera. Vi søker deg som har: 

  • God kjennskap til leirbålskulturen i KFUK-KFUM-speiderne.
  • Lyst til å være med på å ivareta og videreføre denne til nåværende og fremtidige speidere og ledere. 
  • Erfaring med film, eller lydproduksjon, men dette er ikke et krav. 
  • Lyst til å opptre foran kamera med sanger, rop eller sketsjer, men dette er ikke et krav.  
  • Lyst til å være med på et nytt og spennende prosjekt. 

Leirbålskultur-prosjektet er tredelt og består av: 

1. Filmer
Utvikle korte filmer der vi viser hvordan du leker en lek, du kan høre sanger eller rop med tekst, eller du får se sketsjer og tips til hvordan du kan gjennomføre de selv. Leker og sketsjer er vanskelig å beskrive utelukkende med tekst, så derfor mener vi det er nødvendig å vise hvordan det gjøres med film. Filmene skal ligge publisert i aktivitetsbanken slik at alle får tilgang til å lære seg noe nytt og filmene kan benyttes når man skal planlegge et leirbål eller speidermøte.

2. Hefte med oversikt over leker og sketsjer.
Vi vil lage et lite hefte som vi sender ut til alle våre medlemmer 15 år og eldre. Dette skal inneholde en liste over leker og sketsjer som man kan bruke til å planlegge speidermøter eller for å ha i lomma slik at man bare tar den opp og har en spontan lek om det nødvendig med et avbrekk. Hefte skal være i lommeformat slik at man tar det med seg på møter, turer og leirbål.

3. Kurs 
Tilby kurs (fysiske kurs og webinarer) om lek og leirbålsunderholdning som vil bidra til økt kulturfaglig kompetanse blant ledere og patruljeførere i organisasjonen.

Høres det spennende ut? Søk gjennom skjema under. Frist for å søke er 21. september.  

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt teamleder for kommunikasjon og markedsføring: Ragnhild Erevik Fosse på ragnhild@kmspeider.no