Beskrivelse av kurs/arrangement

Dato

Søknadssum

Kursholderkurs: Kurs for eksisterende og fremtidige kursledere, som vil få arbeidsverktøy og veiledning som gjør at planlegging og gjennomføringen av kursene blir bedre.

22.-24. januar 2020

Deltakeravgift: 1200 kr 

Det innvilges: 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene.

Kretsleirkurs: Kurs for alle ressurspersoner som er involvert i arbeidet med kretsleir. 

31. januar - 2. februar 2020

Deltakeravgift: 150 kr 

Det innvilges: 100% av reiseutgiftene ved å sende inn oppgjørsskjema. 

Ungdomsting: Kurs for unge om organisasjonsarbeid, demokrati, og speiderpolitikk.

6.-8. mars 2020

Deltakeravgift: 1300 kr 
Fellestransport: 300kr

Det innvilges: 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene.

Avlyst: Dagskurs – Førstehjelp Speider: Intensivt kurs om primær- og sekundærundersøkelse, sykdomslære, hjertelidelser, forgiftninger, medisinhåndtering, nedkjøring og overoppheting for dem som holder speidermøter, turer og leirer. 21. mars 2020

Deltakeravgift: 550 kr


Det innvilges: 75 % av deltakeravgiften og opptil 50 % av reiseutgiftene.

Avlyst: Lederkursbonanza: Her velger hver deltaker 1 av 3 lederkurs, og kan velge å delta kun på lørdagen eller hele helgen. Kursene er: dagskurs Barn med spesielle behov og dagskurs Førstehjelp NGF+DHLR.  27.-29. mars 2020

Deltakeravgift: 600 kr (400kr for kun deltakelse på dagtid). 
Fellestransport: 300kr (150kr én vei).


Det innvilges: 75% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene.

Avlyst: Vinter Roland: Kurs for unge speidere om å dra på tur om vinteren. Her lærer man om bekledning, utsyr, skismøring, proviant, enkel og avansert orientering, førstehjelp i vinterfjellet og naturlig sunt fjellvett. 3.-8. april 2020

Deltakeravgift: 2400 kr  

Det innvilges: 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene.

Avlyst: Turledelse Vinter: Kurs for rovere og ledere (17 år +). Målet for kurset er å bli en bedre og sikrere turleder i vinterfjellet. 

4.-8. april 2020

Deltakeravgift: 1300 kr

Det innvilges: 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene.
 

Avlyst: Ekspedisjon Vinter: Kurs for dem som har deltatt på Vinter-Roland, eller har tilsvarende kunnskaper fra vinterfriluftsliv. Kurset vil gi praktisk erfaring og kunnskap om hvordan utøve vinterfriluftsliv, slik at man blir godt rustet til å ta med patruljen og gruppa på overnattingstur på vinterstid.

4.-8. april 2020

Deltakeravgift: 1400 kr

Det innvilges: 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene.