Grupper kan søke om Frifondmidler til:
 

Prosjekter. Prosjekter som innebærer kompetanseheving hos speidere og ledere, dvs. mentorordninger, fordypning i et tema under en lenger tid, opplæring i bruk av utstyr, samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner og temaarrangement.

Veksttiltak. Eks: åpne arrangementer, vervekampanjer eller prosjekter i samarbeid med menigheten eller andre lokale organisasjoner. Det kan for eksempel søkes om støtte for vervemateriell, banner, plakater, annonser, servering og kostnader ved å ha en stand.

Prosjekter og veksttiltak kan få opptil 5000 kr i støtte. Ved særskilte større tiltak kan et høyere beløp vurderes. Prosjekter kan fullfinansieres. Det vil være mulig å få et generelt forhåndssignal for hvor mye en gruppe kan forvente å få i støtte for en gitt aktivitet. Ta i så fall kontakt med forbundskontoret.

Frist for å søke er 1.mai for prosjekter eller tiltak mellom 25.nov -30.april, og 25. november for det som skjer mellom 2. mai og 25. november.

Grupper kan også søke om Frifond-midler til arrangementer, turer og kurs. Se en oversikt over hvilke kurs du kan søke Frifond-støtte til her. 

Les mer om Frifond og søk her.