Grupper kan søke om Frifondmidler til følgende tiltak:

a. Prosjekter. Prosjekter som innebærer kompetanseheving hos speidere og ledere, dvs. mentorordninger, fordypning i et tema under en lenger tid, opplæring i bruk av utstyr, samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner og temaarrangement.
b.Veksttiltak. Eks: åpne arrangementer, vervekampanjer eller prosjekter i samarbeid med menigheten eller andre lokale organisasjoner. Det kan for eksempel søkes om støtte for vervemateriell, banner, plakater, annonser, servering og kostnader ved å ha en stand.
c. Kursavgift. Gruppene kan søke om Frifondmidler til å få dekket deler av kursavgiften for deltakelse på kurs arrangert av grupper, kretser og forbundet og nasjonale, regionale og lokale kurs av andre aktører. Med støtteberettiget menes kurs og arrangementer som er kompetansehevende og som kommer lokale speidergrupper til gode. Det framgår av arrangementsoversikten på kmspeider.no hvilke nasjonale kurs som gir Frifondstøtte. Dette må søkes om etter arrangementet er gjennomført. Her finner du en oversikt over arrangmenter og kurs fra 2. mai til 25. november 2020. 
d. Reisestøtte. Det kan søkes om reisestøtte til alle kurs og arrangementer som oppfyller vilkårene ovenfor.
e. Oppstartstøtte. Nystartede speidergrupper kan søke om oppstartstøtte.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema (Google Sheets
For å gjøre endringer i dokumentet last ned (krever ikke Google-konto) eller lagre som kopi (krever at du er innlogget på en Google-konto) under fil inne på dokumentet. Fyll ut filen med din informasjon og legg den ved søknadsskjemaet. Du sender inn søknadsskjemaet med filen her.