Helt konkret skal man

  • være maks femti personer, 
  • ha god hånd- og hostehygiene, 
  • unngå aktiviteter som innebærer fysisk kontakt og holde minst en meters avstand.

Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.

Selv om det nå er anledning til å samle inntil 50 deltakere, tilråder vi likevel å utvise forsiktighet med hensyn til fortsatt risiko for spredning av Covid-19. Det anbefales dermed å organisere speidermøter i mindre grupper (på inntil 20 personer), og sørge for at det er tilstrekkelig antall ledere til stede som ser til at smittevernreglene overholdes. Det er viktig at aktiviteten fortsatt skal foregå utendørs og smittevernregler overholdes. Se sjekkliste du kan gå gjennom før møtet her. 

Dersom organisering og tilrettelegging tilsier at det vil være forsvarlig er det likevel mulig å samle opp mot 50 deltakere for enkeltstående arrangementer/aktiviteter. Samler dere inntil 50 deltakere, skal dere ha følgende:

  • En ansvarlig arrangør for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Lister over deltakere som skal slettes eller makuleres etter 10 dager. 
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør med er ikke tillatt.

Lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler.