Spillet består av to deler, en diskusjonsdel og en handlingsdel. I første del diskuterer man de ulike påstandene, og deler dem inn i en av tre farger: grønn (dette gjør vi bra), gul (dette kan vi bli bedre på), rød (dette gjør vi ikke). Det er 52 påstandskort i fire kategorier: vekst, gruppe, program og ledere. Gruppen velger selv om man vil diskutere hele bunken, eller kun én kategori eller et utvalg kort.


I del to ser man på de ulike fargene. Begynn med de grønne kortene og se hva dere gjør bra og kan fortsette med. Deretter kan dere velge en til tre kort fra den røde og gule bunken som dere vil jobbe med fremover. Om dere fyller ut den vedlagte målplanen får dere hjelp til å konkretisere målet og komme i gang med prosessen, slik at man unngår at det stopper opp etter møtet.


Gruppekompasset - ressursbank 

Her finner dere tips og hjelp til å jobbe med alle påstandene. Her er det også et skjema dere kan sende inn
for å få merker til alle som deltok.

Gruppekompasset ble sendt ut til alle gruppene i august, og er tenkt å være en fast del i gruppens arbeid
fremover. Spørsmål til spillet? Kontakt Magnus Heltne på forbundskontoret på magnus@kmspeider.no.