Kjære gruppepostmottaker,

Vi har nettopp avholdt landsting med gode samtaler, spennende diskusjoner og viktige veivalg. En av sakene som ble diskutert var ny strategi for 2020-2025. Saken vekket stort engasjement og et av temaene som ble trukket frem i saken var speiderens klima- og miljøengasjement. Dette ble også lagt fram som et viktig interesseområde av delegatene fra Patruljeførertinget. Som et konkret tiltak kan vi nå presentere Klimahelg, et helt nytt arrangement hvor speidere skal møtes for å lære, diskutere og bli engasjert. Med dette håper vi på å nå klimaengasjerte speidere fra hele landet! 

Sommeren nærmere seg med stormskritt, og med den mye variert og god speideraktivitet. Oddetallsår er ofte «mellomår» for mange speidergrupper, men det finnes mange muligheter for speiderne enten dere skal på leir med gruppen eller ei. Det er fremdeles ledige plasser både på KILT og Norsk Roland, og for roverne blir sannsynligvis roverlandsleiren det store høydepunktet. 

Jeg vil også oppfordre deg til å lese mer om Speiderstier, et nytt og spennende prosjekt vi samarbeider om med Norges Speiderforbund og Google Norge. Med prosjektet Speiderstier skal vi gå opp og filme stier over hele landet. Du kan lese mer om prosjektet og finne ut hvordan du og din gruppe kan bidra på kmspeider.no/speiderstier

Med ønsker om en fin vår og en riktig god speidersommer, 

Speiderhilsen 
Ragnhild Erevik Fosse 

Fungerende generalsekretær