Kjære gruppepostmottaker,

I månedene før sommeren hadde jeg pappapermisjon og var heldig å få tilbringe mye tid sammen med sønnen min. En av de store oppdagelsene ved å få barn har for meg vært hvor fort små barn lærer, hvordan de etterligner oss og utforsker verden rundt seg. Barn lærer hundrevis om ikke tusenvis av nye ting hver eneste dag – helt til det for de fleste av oss stagnerer litt når vi blir voksne. Vi snakker ofte om såkalte formative år, opplevelser og perioder i livet der vi blir formet til å bli de personene vi er og som preger oss resten av livet. 

Vi som får muligheten til å være ledere for barn og unge i denne perioden i livet, har stor mulighet til å spille en viktig rolle i deres liv. Blant annet ved å være trygge voksenpersoner som støtter og bidrar til deres utvikling, og ved å formidle holdninger, verdier, håp og tro. I speideren skal barn og unge få oppleve at de blir sett og akseptert for den de er. 

På landstinget i april vedtok vi en strategi for 2020-2025 som er veldig tydelig på hva KFUK-KFUM-speiderne ønsker å være og hva vi vil oppnå. Strategien formidler tydelige mål, verdier, holdninger og et syn på hvordan vi vil påvirke samfunnet rundt oss. Dersom vi som ledere og forbilder for speiderne klarer å videreformidle dette på en god måte, har vi en enorm mulighet til å påvirke hverandre og våre omgivelser, og å skape positive ringvirkninger. 

Takk for at du, enten du er ny som leder, eller har vært det i mange år allerede, bidrar til å gi barn og ungdom en mulighet til å gjøre en forskjell gjennom speiderarbeidet. 
 

Svein Olav Ekvik,

Generalsekretær