Kjære gruppepostmottaker,

Håper du har hatt en flott speiderhøst med mange gode opplevelser sammen med speiderne og i felleskapet med andre ledere. 

Det har vært en aktiv høst på mange plan i organisasjonen. Møter, turer, kurs og arrangementer har pågått for fullt i gruppe og krets, og det har vært flere store nasjonale arrangementer som har samlet speidere og ledere i forbundet. Noen høydepunkter har vært Pefftivalen i september som samlet 180 vandrere til stort engasjement, førstehjelpsfokus, mye moro og nye vennskap. Klimahelgen i oktober samlet et tyvetalls engasjerte vandrere, det var kommunikasjonssamling i oktober, og ikke minst deltok 280 rovere og ledere på lederkonferansen i slutten av oktober. Lederkonferansen har utviklet seg til å bli en av de største og viktigste møteplassene i organisasjonen der alle med en lederfunksjon i organisasjonen er velkomne til en helg med påfyll, kurs, nettverk og ny inspirasjon og hjelp til det ukentlige speiderarbeidet. 

Forrige helg var landsstyret, rovernemnda, ansatte og medlemmer av nasjonale utvalg og komiteen samlet på strategisamling der vi jobbet fram forslag til tiltak for at vi skal nå målene i strategien vår, og for at vi skal nå visjonen vår: «Rundt våre leirbål er det plass til alle». Det er gøy å se hvor stort engasjement og oppslutningen som er om den nye strategien.

Når vi samles om det som forener oss, enten det er om strategien, kurs og arrangementer, gruppearbeidet, lederkonferanse, forberedelser til sommerens kretsleirer, eller annet – så er det fantastisk å føle at vi er del av noe større, noe vi tror på og har engasjement for sammen. 

Tusen takk for måten du bidrar til KFUK-KFUM-speiderarbeidet på, enten det er lokalt i gruppen, i leirarbeid, i utvalg og komiteer, eller som støttespiller. Ditt bidrag er virkelig satt pris på, og utgjør det som gir oss følelsen av å tilhøre et større fellesskap der vi kan høre til, utvikle og utfolde oss. 

Ønsker deg en fin julehøytid med tid til ro, hvile og ettertanke.

Svein Olav Ekvik,

Generalsekretær