Pakken består av to ulike deler:

Trygg på tur

I august vil alle grupper med vandrere få tilsendt førstehjelpskoffert, et veiledningshefte og små kort til alle vandrer som kan brukes som en førstehjelpsmanual i miniatyr på tur. Det kan fungere som et oppslagsverk for noen av de vanligste skadene, men også som en hjelp og veiledning for patruljer som skal ta førstehjelpsmerkene «Grunnleggende førstehjelp» og «Førstehjelp vinter». Her finner du fagstoff, illustrasjoner, tips til instruksjoner og praktiske øvelser i førstehjelp. Pakken blir sendt til gruppeleder og kommer i midten av august. Vær beredt! Øv på førstehjelp! Førstehjelp er et viktig og bredt tema, og nå får dere ressurser og utstyr som kan være nyttig for opplæring i førstehjelp.

Gruppekompasset

Forbundet utvikler i disse dager et nytt evalueringsverktøy i spillformat som skal sendes ut til alle grupper. Ved å ta stilling til ulike påstander i de forskjellige kategoriene skal gruppene enkelt se hva som gjøres bra, og hva man kan gjøre enda bedre. Det vil være en ressursbank på nettsidene hvor man kan få hjelp til å jobbe med de ulike kategoriene. 

Målet er at Gruppekompasset skal være en enkel og morsom måte å evaluere gruppens arbeid på, og at det skal kunne gjøres av gruppens ledere på en kort kveld.