Driftsmeldinger
Dato Melding Status
17.02.2021

Det pågår et arbeid med ny arrangementsmodul i Hypersys. Arrangementsmodulen skal gjøre det lettere å opprette og registrere arrangementer, for grupper, kretser og forbund. Og det vil være mulig å legge til påmeldindingsvalg med utgangspunkt i maler for ulike typer arrangementer. Arbeidet med arrangementsmodulen tar dessverre lengre tid enn forutsatt, men vi skal i nye møter med leverandøren og håper på fortgang i arbeidet. Vi vet ikke enda når modulen vil være ferdig og klar til bruk, men gruppene vil bli orientert så snart ny dette klart.

Arbeid pågår 
03.01.2019

Det er en visningsfeil i Medlemsliste (ny), slik at de fleste adressefeltene ikke vises. 
Adressene framkommer imidlertid på Medlemsliste (klassisk)

Feilen er rettet
23.10.2018 Problemer med å registrere nye arrangement, samt
redigere eksisterende arrangement
Feilen er rettet
17.10.2018 Nye medlemmer innmeldt via Familiegruppe blir plassert direkte i forbundet istedenfor i den aktuelle gruppen. Feilen er rettet
20.08.2018 Grupper kan ikke sende kontingentfaktura. Feilen forventest å være rettet 5. september. Feilen er rettet