Driftsmeldinger
Dato Melding Status
03.01.2019

Det er en visningsfeil i Medlemsliste (ny), slik at de fleste adressefeltene ikke vises. 
Adressene framkommer imidlertid på Medlemsliste (klassisk)

Feilen er rettet
23.10.2018 Problemer med å registrere nye arrangement, samt
redigere eksisterende arrangement
Feilen er rettet
17.10.2018 Nye medlemmer innmeldt via Familiegruppe blir plassert direkte i forbundet istedenfor i den aktuelle gruppen. Feilen er rettet
20.08.2018 Grupper kan ikke sende kontingentfaktura. Feilen forventest å være rettet 5. september. Feilen er rettet