Sist oppdatert: 28. september 2021

Forslag til informasjon dere kan sende til foresatte:

"Kjære foresatte

Nå har landet åpnet opp og det betyr at vi igjen kan gjennomføre speideraktiviet som normalt. Meteren er borte, men vi har fortsatt noen nødvendige smittevernstiltak på speidermøter og turer fremover. 

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene, det innebærer blant annet:

  • Syke personer må holde seg hjemme. 
  • Vi legger tilrette for hyppig håndvask og tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel, og snakker om god hånd- og hostehygiene. Ta med en liten flaske hånddesinfeksjonsmiddel i lomma eller sekken på møter og turer. 

Har du lyst til å være med på et eller flere speidermøter kan du ta kontakt med [Navn og telefonnummer]

Speideren skal være et trygt og godt sted å være og vi følger til en hver tid nasjonale og lokale retningslinjer. Det kjenner vi oss trygge på at vi skal få til med de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt.

Speiderhilsen fra …."

Forslag til kort tekst som kan deles i invitasjoner til speidermøter og turer:

"Speideren skal være trygg for alle. Er du syk eller i karantene må du holde deg hjemme. Husk god hånd- og hostehygiene. Ta gjerne med hånddesinfeksjonsmiddel på speidermøter og turer. Blir du blir syk i løpet av speidermøte eller turen må du si ifra til lederen din med en gang." 

Lykke til med speiderarbeidet!