Sist oppdatert: 11. august 2020

Forslag til informasjon dere kan sende til foresatte:

"Kjære foresatte

Det er viktig å tilby barn og unge en meningsfylt fritid, også i denne perioden. Vi må fremdeles bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte og vi har derfor gjøre nødvendige smittevernstiltak på speidermøter og turer fremover. 

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene, det innebærer blant annet:

 • Syke personer må holde seg hjemme. 
 • Ledere og assistenter får opplæring i smittevern.
 • Vi fører oppmøteliste på hvert speidermøte og tur, for å sikre rask smittesporing om det blir aktuelt.
 • Vi legger tilrette for hyppig håndvask og tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel, og snakker om god hånd- og hostehygiene. Ta med en liten flaske hånddesinfeksjonsmiddel i lomma eller sekken på møter og turer. 
 • Flere utemøter. 
 • Vi deler speiderne inn i mindre grupper. 
 • Vi legger til rette for at speiderne holder avstand til hverandre (1-metersregelen). Unntak: Når deltakerne er under 20 år kan de ha nærkontakt under selve aktiviteten dersom det er nødvendig for gjennomførelsen. 
 • Vi oppfordrer alle til å unngå bruk av kollektivtransport hvis det er mulig. 
 • Vi oppfordrer speiderne til å ta med eget utstyr og begrense bruk av fellesutstyr. Utstyret skal rengjøres jevnlig. 
 • Trygg matservering i porsjonspakker eller at vi ber speiderne ta med egen mat. 
 • Ved overnattingsturer vil vi ha behov for flere telt, sove under åpen himmel eller bruke hengekøyer som alternativ. 
 • Flere voksne tilstede på møtene og turer.

Vi trenger hjelp fra flere voksne for å ivareta smittevernshensynet. Vi vil dele inn i mindre grupper og ha flere voksne tilstede for å sørge for at speideren er trygg. Om du kan tenke deg å bidra på et eller flere speidermøter så ta kontakt med [Navn og telefonnummer]

Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå. Det kjenner vi oss trygge på at vi skal få til med de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt.

Speiderhilsen fra …."

 

Forslag til kort tekst som kan deles i invitasjoner til speidermøter og turer:

"Speideren skal være trygg for alle. Er du syk eller i karantene må du holde deg hjemme. Husk god hånd- og hostehygiene. Ta gjerne med hånddesinfeksjonsmiddel på speidermøter og turer. Bruk ditt eget utstyr og ikke ta på andre sine ting. Hold avstand til hverandre og hør på lederne hvis de gir beskjeder. Blir du blir syk i løpet av speidermøte eller turen må du si ifra til lederen din med en gang." 

 

Lykke til med speiderarbeidet i tiden som kommer!