Sist oppdatert: 28. september 2021.  

Speideraktivitet kan gjennomføres som normalt

25.september 2021 kl 16:00 åpnet Norge opp. Det betyr at frivilligheten igjen kan drive med normal aktivitet uten restriksjoner!  

Det vil si at meteren ikke lenger er gjeldende og at vi ikke trenger å holde avstand når vi møtes. Likevel er det viktig å fortsette å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde seg hjemme hvis vi er syke. Vi anbefaler at speidergruppene fortsetter å ha håndsprit tilstede på møtene. 

Vi følger FHI og LNU sine retningslinjer. Du kan lese LNU sin smittevernveileder her. Det kan fortsatt være egne lokale restriksjoner. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

Du kan lese mer om Norge som åpner opp på Regjeringen sine sider.

VIKTIG! Retningslinjene er basert på nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler. Se lokale retningslinjer på kommunen sine sider eller ta kontakt med din kommune dersom du er i tvil.

Du finner startsiden for veilederen her.