Både speidere, foresatte og speiderledere skal oppleve at speideren er et trygt sted å være. Rådene, sammen med gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, er utgangspunktet for at det som handler om smittevern blir ivaretatt. Her finner du generelle prinsipper for regionale og lokale aktiviteter, hygienetips og tips til aktiviteter dere kan gjennomføre. 

Diskuter mulige måter å løse det på i gruppa, og snakk gjerne med speiderne om hva de kan tenke seg å gjøre. Husk at ingen speidergruppe er pålagt å starte opp med mer aktivitet enn lederne mener det er ressurser til for å kunne overholde bestemmelsene for smittevern.