Kortsalget skal være med på å gi god synlighet for KFUK-KFUM-speiderne, og det genererer viktige inntekter til gruppe og forbund. Salget bidrar til at KFUK-KFUM-speiderne kan tilby et godt program, kurs og arrangementer til speiderne, og kortpakken skal bidra til å gjøre oss synlige rundt om i tusenvis av hjem. Vi er veldig takknemlige for alle ledere og grupper som gjør en flott innsats hvert år med inntektsaksjonen.

Om kortpakken

Gratulasjonskort selges i pakker a 10 kort. Designet fornyes årlig. Kortene kan gis bort i ulike anledninger. I forbindelse med kortpakken vil det finnes en tekst med informasjon om KFUK-KFUM-speiding. Har du innspill til designet på kortene kan du sende en epost til Ragnhild (kommunikasjonsrådgiver). 

Erfaringer i fra i fjor

Vi tar med oss erfaringer fra fjoråret og ønsker å gjøre årets kortsalg bedre for gruppene. Vi vet at noen grupper ikke mottok kortpakkene til de datoer som var kommunisert i fjor. Vi forstår at dette skapte frustrasjon og utfordringer knyttet til planlegging og vi synes det er veldig beklagelig at noen mottok pakkene sent. Vi er i dialog med et trykkeri vi har gode erfaringer med, og vil gjøre alt vi kan for å påse at utsendingsløsningen for årets inntektsaksjon skjer innenfor de tidsrammene vi setter.

Informasjon om frister og bestilling  

Gruppene vil før sommeren få tilsendt en epost med mer informasjon og viktige datoer knyttet til bestilling. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om kortsalget kan du sende en e-post til post@kmspeider.no.