Kortsalget skal være med på å gi god synlighet for KFUK-KFUM-speiderne, og det genererer viktige inntekter til gruppe og forbund. Salget bidrar til at KFUK-KFUM-speiderne kan tilby et godt program, kurs og arrangementer til speiderne, og kortpakken skal bidra til å gjøre oss synlige rundt om i tusenvis av hjem. Vi er veldig takknemlige for alle ledere og grupper som gjør en flott innsats hvert år med inntektsaksjonen.

Antall kortpakker

Gruppene får tilsendt to kortpakker per betalte medlem i 2020 (pr. 27.08.20). Gruppeledere mottok tirsdag 1. september en epost med informasjon om hvor mange pakker det utgjør for deres gruppe. Dersom dere ønsker å gjøre endringer i antallet eller avbestille må dere gjøre det innen 23. september (OBS: ny dato!). Kortpakkene vil sendes ut til gruppene i uke 44, og kortpakkene vil være hos gruppene i løpet av uke 44 eller 45. 

Om kortpakken

Kortene selges i pakker med 10 kort og konvolutter. Designet fornyes årlig. Vi vil i år gjøre noen justeringer på designet etter tilbakemeldinger fra speiderledere. Tilbakemeldinger har vist at det er ønskelig med flere gratulasjonskort.  Kortpakkene kommer i en konvolutt med en informasjontekst om hva KFUK-KFUM-speiding er.  

Fortjeneste på kortpakke 

Av salget faktureres gruppene 120 kroner per kortpakke av forbundet. Vi anbefaler en utsalgspris på mellom 150 til 200 kroner, hvor gruppene beholder mellomlegget selv. Det vil si at hvis gruppene selger kortpakkene for 150 kroner, beholder gruppa eller speideren 30 kroner selv. Selger dere kortpakkene for 200 kroner, beholder gruppa eller speideren 80 kroner av salget. Dersom gruppene ikke ønsker fortjeneste på salget kan kortpakkene selges for 120 kroner. 

Faktura og betaling med vipps

Dere vil motta en faktura fra forbundet på kortpakkene dere har mottatt. Denne har betalingsfrist 15. desember. Gruppene kan velge å bruke vipps i forbindelse med salget. Dersom dere har eget vippsnummer kan dere bruke dette. Dersom dere ønsker et eget unikt vippsnummer, dere kan bruke i forbindelse med salget, kan dette bestilles av forbundet. Pengene vil da gå direkte til forbundet, som vil gjøre en avregning for gruppene i etterkant av salget. Merk at dersom dere ønsker å bruke vippsløsningen fra forbundet vil alle pengene innbetales til forbundet, som i etterkant tilbakebetaler gruppene sin andel. 

Avtale med nytt trykkeri 

Vi tar med oss erfaringer fra fjoråret og ønsker å gjøre årets kortsalg bedre for gruppene. Vi vet at noen grupper ikke mottok kortpakkene til de datoer som var kommunisert i fjor. Vi har i år inngått en avtale med et annet trykkeri enn i fjor, et trykkeri vi bruker mye, har gode erfaringer med og stoler på.

Spørsmål?

Har du spørsmål om kortsalget kan du sende en e-post til post@kmspeider.no.