Ordningen skal kompensere frivillige organisasjoner som har hatt betydelig inntektstap fra arrangement eller spesifisert aktivitet, som følge av råd og retningslinjer fra staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020 med en søknadsfrist 15. september. Støtteordningen er utvidet ut året, og det vil dermed også være mulig å søke kompensasjon for perioden 1. september til 31. desember 2020. Både speidergrupper og -kretser kan søke om kompensasjon. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Er ikke din gruppe registrert? Det er fortsatt mulig å gjøre før den første fristen. Mer informasjon om registrering i frivillighetsregisteret finner du her.   
 
Første søknadsfrist er 15. september.  
  
Det kan søkes om:  

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).  Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg). Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler). 
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet. 

Organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter, kan søke om 70 prosent kompensasjon ut året. For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For de som gjennomfører vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. Regjeringen ønsker med dette å stimulere til aktivitet. 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.  

Ta kontakt med forbundskontoret på epost eller telefon 22 99 15 50 dersom du har noen spørsmål. 

Foto: Audun Berdal