Ønsker du at det skal være attraktivt å være leder i din speidergruppe? Lederstien er et verktøy for å lede frivillige hos oss. Modellen viser hvordan vi kan dele opp det vi gjør i speideren i tidsavgrensede oppgaver, som vil gjøre det lettere å rekruttere nye og utvikle de lederne vi har.

 

 

Lederstien tar for seg prosessen med å rekruttere, utvikle, støtte og fornye engasjementet i speideren. Modellen kan brukes for alle rovere, ledere og assistenter som har et verv, alt fra utstyrsansvarlig i speidergruppa til landsleirsjef. Les og lær mer om hvordan du kan bruke Lederstien i din speidergruppe.