Stillingene inngår i organisasjonens informasjons- og markedsføringsteam på to personer, og har intern og ekstern kommunikasjon som sine hovedoppgaver.

Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe med et bredt spekter av kommunikasjons- og markedsføringsoppgaver i en barne- og ungdomsorganisasjon i positiv utvikling. Du har god skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsferdigheter. Søkeren må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM-speidernes verdigrunnlag, like å ha kontakt med mennesker og være resultatbevisst. Erfaring fra speiderarbeid eller annet frivillig arbeid er en fordel, men ikke noe krav. Stillingene har noe ulikt fokus innenfor fagfeltet, men vil også kunne tilpasses etter søkerens kvalifikasjoner.

Stilling 1 (fast):

 • Redaktøransvar for medlemsbladet Speiderbladet, og oppfølging av redaksjonskomiteen.
 • Innholdsproduksjon og strategisk jobbing med sosiale medier. Erfaring med videoproduksjon er en fordel.
 • Vedlikehold av organisasjonens fotoarkiv.
 • Generelt markedsførings- og kommunikasjonsarbeid.
 • Det er ønskelig at kandidaten har erfaring med publisering og formidling i digitale medier.

 

Stilling 2 (vikariat):

 • Redaktøransvar for lederbladet Lederforum.
 • Nettredaktør for kmspeider.no, med ansvar for oppdatering og videreutvikling av nettstedet.
 • Strategisk pressearbeid, medie- og presserelasjoner.
 • Ansvar for oppfølging av organisasjonens visuelle profil og produksjoner.
 • Strategisk kommunikasjonsarbeid. 
 • Informasjonstjenester og kampanjer (nyhetsbrev etc.).
 • Generelt markedsførings- og kommunikasjonsarbeid.

 

Avhengig av søkerens erfaring og kompetanse kan stillingssammensetningene bli noe annerledes.

Høyere utdanning, erfaring fra kommunikasjonsarbeid og kjennskap til speiding eller andre frivillige organisasjoner er en fordel. Det er også en fordel med erfaring med Adobe-programmer som InDesign, Photoshop og Illustrator.

Det er mulighet for vikarierende teamlederrolle avhengig av søkers kompetanse og egnethet.

Stillingen inngår i kommunikasjons- og markedsføringsteamet som består av to ansatte. Stillingene rapporterer til teamleder for kommunikasjon og markedsføring og generalsekretær.

Vi tilbyr lønn etter avtale, god forsikring- og pensjonsordning, telefon- og treningsgodtgjørelse og fleksitidsordning. Vi er 11 ansatte på forbundskontoret og vi holder til i trivelige lokaler i KFUM-bygget i Oslo med kantineordning.

Henvendelser om stillingene kan gjøres til teamleder Ragnhild Erevik Fosse tlf. 916 85 616, eller generalsekretær Svein Olav Ekvik, på tlf. 22 99 15 50 (sentralbord).

Søknad med CV sendes innen 21. september 2017 til post@kmspeider.no
Spesifiser hvilke(n) av stillingene du søker på.

 


Norges KFUK-KFUM-speidere er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 11 000 medlemmer fordelt på 250 grupper over hele landet. Vi driver et aktivt speiderarbeid for barn og unge med fokus på kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement.