KFUK-KFUM-speiderne er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 10 000 medlemmer fordelt på 250 grupper over hele landet. Vi driver et aktivt speiderarbeid for barn og unge med fokus på kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement.

I speideren har vi et inkluderende barne- og ungdomstilbud, med friluftsliv og opplevelser innenfor trygge rammer. Vi søker deg som vil gi barn og unge gode mestrings- og fellesskapsopplevelser, og er opptatt av at alle skal ha like muligheter til deltakelse, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell tilhørighet, legning, identitet, sosial bakgrunn eller funksjonsevne. 

Stillingen er en toårig prosjektstilling som skal følge opp mangfolds- og inkluderingsarbeidet, og sammen med ansatte og frivillige jobbe for å fjerne barrierer for deltakelse og bidra til et enda mer inkluderende speiderarbeid. 

Som prosjektleder får du ansvar for gjennomføring og implementering av KFUK-KFUM-speidernes mål og vedtak knyttet til mangfold og inkludering, samt drive opplæring og støtte i samarbeid med andre. Du blir en del av program- og organisasjonsutviklingsteamet med seks ansatte, og rapporterer til teamets leder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og ha ansvar for arbeidet med mangfold og inkludering i organisasjonen. Iverksette tiltak fra "Rapport for inkluderende speiding" i samarbeid med en frivillig prosjektgruppe for inkluderende speiding. 
 • Starte arbeidet med implementering av "Barrierefri fritid".
 • Følge opp vedtak og målsettinger om fjerning av barrierer for deltakelse, mangfold og inkludering.
 • Arbeide med rekruttering og vekst.
 • Identifisere nye samarbeidspartnere for å nå ut til nye målgrupper.
 • Bidra i strategisk planlegging for hvordan vi skal nå og rapportere på mål og tiltak. 
 • Kartlegge medlemsmassen, arbeidsmåter og holdninger, og foreslå tiltak for hvordan vi kan bli en mer inkluderende organisasjon. 
 • Oppdatere og utarbeide materiell og ressurser til bruk i inkluderingsarbeidet. 
 • Foreslå lokale og nasjonale tiltak for inkludering på ulike nivåer i organisasjonen.
 • Behandle saker om mangfold og inkludering.
 • Delta på møter og samlinger, holde kurs, møter og seminarer.
 • Ha ansvar for oppfølging av søknader og rapportering til ulike støtteordninger. 
 • Bidra i teamets øvrige program- og organisasjonsutviklingsarbeid.


Vi søker deg som har

 • Høyere relevant utdanning
 • Prosjekterfaring 
 • Interesse og/eller erfaring fra arbeid med mangfold, tilrettelegging og inkludering.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring fra speiderarbeid eller annet frivillig arbeid er en fordel, men ikke noe krav.

Du er inkluderende, liker å ha kontakt med mennesker, er initiativrik og strukturert, og liker å utvikle ideer og prosjekter i samarbeid med andre. Du tenker helhetlig og strategisk, er praktisk og løsningsorientert, resultatbevisst og serviceinnstilt. Du kommuniserer og samarbeider godt med andre, og evner å skape engasjement både internt og eksternt.

Søkeren må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM-speidernes verdigrunnlag. Stillingen er fast 100% stilling med ønsket oppstart i første kvartal 2023, eller etter nærmere avtale. Stillingen inngår i program- og organisasjonsutviklingsteamet med syv ansatte. Noe reising, kvelds- og helgearbeid må regnes med.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og delvis bruk av hjemmekontor etter avtale.
 • Lønn etter avtale, god forsikring- og pensjonsordning, telefon- og treningsgodtgjørelse, fem ukers ferie, og fri i romjul og påske. 
 • Vi er 12 ansatte på forbundskontoret og holder til i trivelige lokaler i KFUM-bygget sentralt i Oslo sentrum. Egen kantineordning og tilrettelagt for sykling.
   

KFUK-KFUM-speiderne skal være en inkluderende organisasjon med plass til alle, og våre ansatte skal gjenspeile organisasjonens medlemmer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Henvendelser om stillingen kan gjøres til fungerende teamleder Magnus Heltne, tlf. 954 73 369, eller generalsekretær Svein Olav Ekvik på 412 18 110.

Søknad med CV sendes senest innen 19. januar til soknad@kmspeider.no