JOTA-JOTI, eller Jamboree On The Air og Jamboree On The Internet, samler hvert år mer enn 1,5 millioner speidere fra hele verden rundt amatørradioer og datamaskiner. Til sammen utgjør altså JOTA-JOTI verdens aller største speiderarrangement!

I Norge koordineres JOTA-JOTI av KFUK-KFUM-speiderne og Norges Speiderforbund i fellesskap. Vi søker nå etter deg som brenner for radiospeiding og/eller e-speiding og har lyst til å ta JOTA-JOTI i Norge til nye høyder.

Som medlem i JOTA-JOTI-komiteen vil du sammen med tre andre engasjerte frivillige fra begge speiderforbund ha ansvaret for å koordinere JOTA-JOTI i Norge, drifte nettsiden jotajoti.no og tenke ut nye måter JOTA-JOTI kan nå ut til enda flere speidere på. Medlemmer i JOTA-JOTI-komiteen velges for to år av gangen.

Høres det ut som noe for deg?

Send en søknad til soknad@speiding.no innen 21. oktober.

Søknaden skal inneholde:
Navn, alder, speidergruppe, og litt om din motivasjon for å stille til valg.