JOTA-JOTI, eller Jamboree On The Air og Jamboree On The Internet, samler hvert år mer enn 1,5 millioner speidere fra hele verden rundt amatørradioer og datamaskiner. Til sammen utgjør altså JOTA-JOTI verdens aller største speiderarrangement!

I Norge koordineres JOTA-JOTI av KFUK-KFUM-speiderne og Norges Speiderforbund i fellesskap. Vi søker nå etter deg som brenner for radiospeiding og/eller e-speiding og har lyst til å ta JOTA-JOTI i Norge til nye høyder.

Som medlem i JOTA-JOTI-komiteen vil du sammen med tre andre engasjerte frivillige fra begge speiderforbund ha ansvaret for å koordinere JOTA-JOTI i Norge, drifte nettsiden jotajoti.no og tenke ut nye måter JOTA-JOTI kan nå ut til enda flere speidere på. Medlemmer i JOTA-JOTI-komiteen velges for to år av gangen.

Ettersom JOTA-JOTI arrangeres i oktober blir mesteparten av arbeidet og møtene rundt denne tiden. Det blir derimot også andre planleggingsmøter og noe arbeid utover året, avhengig av hvilke oppgaver man har ansvar for.

Høres det ut som noe for deg?

Send en søknad til madeleine.ulstein@kmspeider.no innen fredag 5. juni!

Søknaden skal inneholde:
Navn, alder, speidergruppe, og litt om din motivasjon for å stille til valg.