Oppgave:
KFUK-utvalget består av tre medlemmer fra KFUK-KFUM-speiderne og tre medlemmer fra KFUK-KFUM Norge. KFUK-utvalgets oppgaver er å styrke organisasjonenes kompetanse i jente- og kvinnespørsmål, og gi impulser på disse områdene til programutvikling, ledertrening og beslutningspåvirkning. Utvalget jobber for å virkeliggjøre YWCA mål og strategier i Norge. 

Utvalget jobber med å sette i gang egne tiltak og arrangementer for jenter/kvinner i organisasjonene, være høringsinstans for organisasjonene i spørsmål som i særlig grad dreier seg om jenter/kvinners situasjon i kirke og samfunn. Utvalget ivaretar også internasjonalt samarbeid og medlemsskap i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål). 

Du kan lese KFUK-utvalgets mandat i sin helhet her. 
 

Dette får du:
Som medlem i utvalget får du være med å bistå organisasjonen i likestillingsarbeid og kvinne- og jentespørsmål, og arbeide sammen med en gruppe engasjerte kvinner fra ulike deler av KFUK-KFUM-bevegelsen. Gjennom dette arbeidet vil du få større kjennskap til KFUK – Norge og resten av verdens største kvinneorganisasjon, og bli en del av et internasjonalt KFUK-nettverk.

Utvalget har jevnlige onlinemøter, og møtes omtrent en gang i året fysisk. Utvalgets medlemmer møter med ujevne mellomrom på møter og arrangementer i begge forbund, både på representasjonsbesøk og for å holde kurs eller temaøkter. Du får også muligheten til å delta på nasjonale og internasjonale arrangementer.

Du har:
Interesse for likestillingsarbeid og jente- og kvinnespørsmål, og et ønske om å bistå organisasjonen i dette arbeidet. Vi ser etter deg som er engasjement og lærelysten. Vi ønsker å være et utvalg satt sammen av medlemmer med variert bakgrunn og alder, og oppfordrer alle kvinnelige medlemmer som er interessert til å søke.

Oppnevningsperioden er på to år og starter fra våren 2020.

Søknadsfrist snarest!