Pefftival er den største årlige speiderfestivalen hvor vandrere fra hele landet møtes og får delta på kule aktiviteter. I løpet av helgen blir det spennende aktiviteter, workshops, konsert og leirbål. Temaet for 2021 er beredskap og sikkerhet, hvor temaer som prepping, cybersikkerhet, og psykologisk førstehjelp også vil bli utforsket.

På Pefftivalen deltar vandrere uten ledere, bor i telt, og spiser sammen i et stort mattelt. Øktene i løpet av helgen vil ha fokus på temaet sikkerhet og beredskap, og deltakerne vil bli delt inn i grupper som staben følger opp.

Staben består av rundt 40 stykker som bor inne på Nordtangen speidersenter, og skal sammen arrangere festivalen for rundt 200 deltakere. Pefftival er et krevende arrangement med mye programinnhold å koordinere, men samtidig er det tid til å være sosial sammen med de andre i staben. 

Vi søker to personer over 18 år med gode organisatoriske evner, som kan jobbe med mange oppgaver på én gang, og drive arrangementet underveis i helgen.

ARRANGEMENTANSVARLIG

Arrangementsansvarlig er uteleder for Pefftivalen, og skal i samarbeid med arrangørene på forbundskontoret (Madeleine og Birgitte) og stabsansvarlig sørge for at arrangementet går som planlagt. 

Oppgaver som tilfaller arrangementsansvarlig

 • Være tilstede under hele arrangementet.
 • Koordinere kursholdere, artister, matservering, og annet innenfor logistikk og det tekniske.
 • Være kontaktperson for deltakere og foresatte.
 • Være uteleder med overordnet ansvar for sikkerhet på arrangementet.
 • Jobbe i samarbeid med arrangørene på forbundskontoret (Madeleine og Birgitte) og stabsansvarlig.
 • Bistå i forkant av arrangementet med planlegging og risikovurdering.
 • Bistå i etterkant av arrangementet med evaluering.
 • Løse problemer som oppstår underveis i arrangementet.
   

Ønskede egenskaper/arbeidskapasitet for arrangementsansvarlig

 • Være fylt 18 år.
 • Være tilstede på hele arrangementet.
 • Være tilgjengelig for 2-4 møter i forkant og 1-2 møter i etterkant av arrangementet.
 • Ha erfaring som stab på Pefftival (erfaring fra andre større arrangementer er også tilstrekkelig).
 • Ha gode problemløsningsevner og organisatoriske egenskaper.
 • Kunne bistå med planlegging i forkant og rapportskriving i etterkant av arrangementet.
 • Arrangementsansvarlig må beregne å bruke 2-3 timer/uke i ukene før og etter Pefftivalen.
   

STABSANSVARLIG

Stabsansvarlig skal sørge for å følge opp og koordinere Pefftival-staben før, under, og etter selve arrangementet, slik at staben jobber effektivt under arrangementet. Dersom det er nødvendig kan stabsansvarlig også hjelpe til med rekruttering av stabsmedlemmer.

Oppgaver som tilfaller stabsansvarlig

 • Være tilstede under hele arrangementet.
 • Gode samarbeidsevner og komfortabel i lederrolle.
 • Koordinere staben underveis slik at stabsprogrammet følges.
 • Være kontaktperson for staben.
 • Jobbe i samarbeid med arrangementsansvarlig og arrangørene på forbundskontoret (Madeleine og Birgitte) på vegne av staben.
 • Bistå i forkant av arrangementet med planlegging og risikovurdering.
 • Bistå i etterkant av arrangementet med evaluering.
 • Løse problemer som oppstår underveis i arrangementet.
 • Sørge for trivsel innad i staben og at stabsmedlemmer har det bra.
   

Ønskede egenskaper/arbeidskapasitet for stabsansvarlig

 • Være fylt 18 år.
 • Kunne være tilstede på hele arrangementet.
 • Ha gode samarbeidsevner og komfortabel i lederrolle.
 • Være tilgjengelig for 1-2 møter i forkant og 1 møte i etterkant av arrangementet.
 • Ha erfaring som stab på Pefftival (erfaring fra andre større arrangementer er også tilstrekkelig).
 • Ha gode problemløsningsevner og organisatoriske egenskaper.
 • Stabsansvarlig må beregne å bruke 1-2 timer/uke i ukene før og etter Pefftivalen.
   

Søknadsfrist for begge vervene er 31. mai 2021.

Kort søknad med informasjon om alder, tidligere erfaring, og motivasjon kan sendes på epost til madeleine@kmspeider.no. Gjerne legg ved navn og kontaktinformasjon til en referanseperson.

Arrangørene på forbundskontoret (Madeleine og Birgitte) vil bidra til at arrangementsansvarlig og stabsansvarlig lykkes i rollen slik at Pefftivalen blir en suksess. For spørsmål om rollene ta gjerne kontakt med Madeleine på madeleine@kmspeider.no eller 971 88 684.

Link til arrangementet som oppdateres fortløpende finner du her

Foto: Lars Røraas